prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak

prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak - Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju Uczelni, Dyrektor Instytutu Informatyki PŁ, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster, informatyk specjalizujący się m.in. w systemach inteligentnych.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej (1977) uzyskując tytuł mgr inżyniera doktor inżynier Uniwersytetu Technicznego w Drenie (1982), doktor habilitowany tej samej uczelni niemieckiej (1990). Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej (1994), w 2005 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 1990-96 był zastępcą dyrektora instytutu i współtwórcą pierwszego w Łodzi kierunku studiów informatyka. W latach 1996- 2003 był dyrektorem Instytutu Informatyki, a w latach 2005-2008 – dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. W latach 2008 – 2012 prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką oraz wiceprzewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju uczelni technicznych, od 2012 roku – prorektor ds. rozwoju uczelni oraz przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju uczelni technicznych, a także Dyrektor Instytutu Informatyki.
Jest informatykiem specjalizującym się w tematyce: obliczenia i systemy inteligentne z zastosowaniami do modelowania, analizy i interpretacji danych oraz obrazów, rozpoznawania, ekstrakcji wiedzy, eksploracji internetu, diagnostyki technicznej i medycznej. Autor lub współautor ponad stu sześćdziesięciu publikacji naukowych. Wypromował 6 doktorów. Zasiada w Radzie Naukowej i komisjach Instytutu Badań Systemowych PAN oraz w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN.
Laureat Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1993). Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi przyznanego przez Prezydenta RP (1995). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007). Kawaler Krzyża „European Innovation Avard” – Bruksela (2010).
Inicjator powołania ICT Polska Centralna Klaster (2012), w którym jest Przewodniczącym Rady Klastra.