baner na stronę i program.cdr

Prelegenci

ian-brzeiznskiIan Brzeziński
Starszy Doradca w Centrum Międzynarodowego Bezpieczeństwa Brent’a Scowcroft’a – Radzie Atlantyckiej
Udziela się w Grupie Strategicznego Doradztwa Rady. Wnosi do Rady ponad dwie dekady doświadczenia w sprawach bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych które nabył udzielając się na kierowniczych stanowiskach rządowych w Departamencie Obrony i w kongresie Stanów Zjednoczonych. Pan Brzezinski służył jako Zastępca Asystenta Sekretarza Obrony dla polityki Europy i NATO (2001-2005).  Jego biuro formułowało, koordynowało i wykonywało bilateralne oraz regionalne strategie zaangażowania i doradztwa obrony z połączonymi sztabami, Zjednoczonym Dowództwem Bojowym i elementami Departamentu Obrony. Do jego głównych obowiązków należało między innymi ekspansja NATO, planowanie

i transformacje sił Sojuszu oraz operacje NATO w Bałkanach, Regionie Śródziemnomorskim, Afganistanie i Iraku. Kluczowe wyróżnienia jego kadencji uwzględniają ekspansję członkostwa NATO w 2004, umocnienie i rekonfigurację struktury dowodzenia w siłach Sojuszu, wystąpienia przed Siłami Reagowania Nato i koordynowanie Europejskich militariów z działaniami Stanów Zjednoczonych i NATO – Prowadził działania w Iraku, Afganistanie i Bałkanach. Pan Brzezinski służył przez siedem lat w Capitol Hill, najpierw jako Asystent Ustawodawczy ds Krajowych Spraw Bezpieczeństwa dla Przewodniczącego Komitetu Finansów Senatu, Senatora Bill’a Roth’a, (1995-2000) a potem jako Starszy Zawodowy Członek Zespołu w Komitecie Relacji Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (2000-1). W tym charakterze przygotował zarys i wprowadził ustawodawcze inicjatywy oraz strategie dotyczące interesów Stanów Zjednoczonych w Europie, Rosji, Kaukazach i Centralnej Azji. Jako koordynator zespołu Senackiej Grupy Obserwacji NATO, wspierał koordynację i komunikację między Senatem Stanów Zjednoczonych i władzami wykonawczymi rozbudowy NATO, operacjami NATO na Bałkanach i modernizację sił Sojuszu. Pan Brzezinski służył jako wolontariusz na Ukrainie (1993-94) gdzie doradzał Radzie Narodowego Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony i Parlamentu. Służył jako członek Sztabu Planowania Politycznego i Departamentu Obrony (1991-93), Konsultant dla Centrum Analitycznego Marynarki (1991-92) i jako Wspierający Analityk/Informacyjny Asystent w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (1986-7). Za zasługi w służbie publicznej Ian Brzezinski został nagrodzony Medalem Szczególnych Zasług Publicznych Departamentu Obrony, Orderem Litewskiego Wielkiego Księcia Gedimas, Nagrodą Litewskiego Ministerstwa Obrony, Romskim Medalem za Zasługi dla Narodu, Orderem Dowództwa oraz Orderem Zasług dla Rzeczpospolitej Rangi Oficerskiej. Pan Brzezinski pracował przez pięć lat jako Dyrektor w Booz Allen Hamilton, Inc. niosąc wsparcie polityczne i techniczne dla wojskowego dowództwa Stanów Zjednoczonych i zagranicznych klientów. Dziś prowadzi Brzezinski Group, która zapewnia strategiczny wgląd i doradztwo dla komercyjnych klientów.
Czytaj dalej

belka-okMarek Belka
Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP. W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu

Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004). W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się.
Czytaj dalej

 

jan-bieleckiJan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young Polska
Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku do 2013 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na kolejną 5-letnią kadencję. W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015.

PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.
Czytaj dalej

henryka-bochniarz-2

dr Henryka Bochniarz 
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Pełni funkcję wiceprezydenta BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Jest wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych firm Unicredit S.p.A., FCA Poland SA i Orange Polska. Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, które służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych problemów Europy. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Zaangażowana w działalność społeczną. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym i biznesie.
Czytaj dalej

d-forey-2Dominique Foray
Profesor Zwyczajny uczelni Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i kierownikiem katedry Ekonomiki i Zarządzania Innowacjami (CEMI).

Obecnie jest członkiem Szwajcarskiej Rady ds. Nauki i Innowacji oraz Komisji Doradczej Szwajcarskiego Instytutu Ekonomii (KOF); jest także członkiem zagranicznym Centrum Nauki o Kapitalizmie i Społeczeństwie (Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku). W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego grupy eksperckiej “Wiedza na rzecz wzrostu” (“Knowledge for Growth”); zespołu wybitnych ekonomistów utworzonego w celu doradzania Komisarzowi J. Potocnikowi (Komisja Europejska, Badania nad rozwojem i wzrostem). Właśnie w tym okresie napisał pierwsze opracowanie poświęcone koncepcji inteligentnej specjalizacji. W latach 2008 – 2016 Dominique Foray był członkiem Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (Szwajcaria),

natomiast w okresie od 2012 r. do 2015 r. służył swoją wiedzą jako członek Niemieckiej Komisji Eksperckiej ds. Badań Naukowych i Innowacji doradzającej kanclerzowi federalnemu Niemiec. Foray jest uznawany za jednego z czołowych ekspertów naukowych w zakresie ekonomiki innowacji i wiedzy oraz polityki innowacyjnej. Ma na swoim koncie wiele wykładów inauguracyjnych i wystąpień programowych na konferencjach naukowych i kierunkowych poświęconych tej tematyce.
Czytaj dalej

Plik wzorcowy.cdrprof. dr hab. Adam Mariański
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Adwokat, doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno–Podatkowej. Na co dzień m.in. nadzoruje pracę doświadczonego zespołu ekspertów z dziedziny prawa i ekonomii, którzy na swoim koncie mają dziesiątki przeprowadzonych restrukturyzacji i sukcesji biznesów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych; współpracownik Centrum Dokumentacji Studiów Podatkowych; członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association); członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”.

Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego (monografii, glos, praktycznych komentarzy), w tym pierwszej na rynku polskim książki o sukcesji dla przedsiębiorców, ujmującej temat od strony prawno-podatkowej. Wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.
Czytaj dalej

p-andrzejak
Przemysław Andrzejak
Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Ur. 13. 04.1980 Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego  Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na kierunku finanse  i rachunkowość, oraz Wydziału Fizyki i Chemii.  Ekspert w projektach restrukturyzacji,  konsolidacji grup kapitałowych oraz w fuzjach i przejęciach spółek. Doradca w międzynarodowej promocji gospodarczej oraz strategii promocji regionów i miast. Uczestniczy w wielu specjalistycznych  warsztatach, min. w szkoleniu “Transfer Technologii w  Stanford University”. Członek Rady Fundacji Best Place –   European Place Marketing Institute. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, a także członek rad nadzorczych  i zarządów spółek.  

Od 2011 roku Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak ma bezpośredni wpływ na rozwój i aktywizację środowisk biznesowych województwa Łódzkiego. Był prelegentem podczas wielu znaczących konferencji, m.in. : na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Forum Ekonomicznym w Krynicy,  Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oraz Międzynarodowej Konferencji NBP. Brał udział w licznych, istotnych dla regionu łódzkiego konferencjach. Zasiadał w kapitule konkursu Enactus, podczas którego studenci z całego kraju mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy na forum publicznym. Rokrocznie uczestniczy w konferencji ABSL- jednego z najważniejszych wydarzeń sektora usług dla biznesu w regionie CEE. Uczestniczył w wielu spotkaniach mających znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Wielokrotnie promował Polskę i region łódzki jako miejsca bardzo atrakcyjne i przyjazne inwestorom. Prywatnie aktywnie wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe, a wolny czas poświęca na doskonalenie umiejętności jeździeckich. Jego pasją jest nurkowanie, turystyka historyczna, a także podróże motocyklem.
Czytaj dalej

antigaStéphane Antiga
Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy w latach 2014-2016
Utalentowany francuski siatkarz, a od maja 2014 współpracujący z reprezentacją Polski siatkarzy, z którą w tym samym roku zdobył Mistrzostwo Świata. Kiedy przyjmował funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, dopiero zakończył karierę zawodniczą. Stanął przed wyzwaniem zmiany wizerunku z gracza i kolegi z drużyny w szanowanego trenera. Żaden trener w tak szybkim czasie nie odniósł tak wielkiego sukcesu. Karierę rozpoczynał we Francji, gdzie w różnych barwach zespołów zdobył 7 tytułów mistrza Francji, 4 Puchary Francji. Jako zawodnik reprezentacji Francji dwukrotnie wywalczył z tą reprezentacją wicemistrzostwo Europy w 2003 i 2009 roku. Zdobył też srebrny medal Ligi Światowej w 2006 roku.

apostolidisKrzysztof Apostolidis
Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi, Prezes Fabryki Biznesu
Przedsiębiorca, laureat wielu prestiżowych nagród, z branżą deweloperską związany od ponad 20 lat. Inwestor m.in. budynku biurowego Oktagon przy placu Wolności w Łodzi, pierwszego klasy A w mieście, a także nowoczesnego centrum logistycznego w Wolborzu, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jedną z łódzkich wizytówek stała się zabytkowa kamienica Secesja 89 przy ul. Piotrkowskiej, pięknie zrewitalizowana przez spółkę zarządzaną przez Krzysztofa Apostolidisa. Mieści się w niej m.in. prestiżowe Centrum Biurowe. Najnowszym projektem deweloperskim spółki zarządzanej przez Krzysztofa Apostolidisa jest budowa Centrum Handlowo- Rozrywkowego Sukcesja. To wielofunkcyjny kompleks, mieszczący się przy al. Politechniki 1 w Łodzi, w pobliżu ścisłego centrum miasta.

W obiekcie o ponad 51 tys. mkw. powierzchni najmu znajdują się m.in. galeria handlowa, strefa rozrywkowo-rekreacyjna z 9-salowym multipleksem Helios, kręgielnią SkyBowling i dwupoziomowy parking. Obiekt został oddany do użytku w 2015 roku. Krzysztof Apostolidis jest też lokalnym patriotą, zaangażowanym w działalność na rzecz rozwoju rodzinnej Łodzi, społecznym doradcą prezydenta miasta oraz Konsulem Honorowym Królestwa Danii w Łodzi. W 2015 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.
Czytaj dalej

t-bedlaTomasz Bedla
Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu FIZ, Copernicus Capital TFI S.A.
Ekspert w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Dysponuje bogatym doświadczeniem w różnych dziedzinach prawa korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego. W Copernicus Capital TFI S.A. odpowiedzialny za rozwój, koordynację prac i wdrażanie nowych rozwiązań w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Zajmuje się także między innymi doradztwem prawnym na rzecz inwestorów, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Z Grupą Copernicus związany jest od 2014 r. Odpowiadał za obsługę prawną istotnych procesów zachodzących w TFI, Copernicus Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz funduszach zamkniętych. Wcześniej związany był między innymi z renomowanymi podmiotami na rynku

finansowym, w których odpowiadał za bieżącą obsługę prawną działu rynku niepublicznego czy działu operacji kapitałowych, przygotowywanie oraz przeprowadzanie prywatnych emisji papierów wartościowych, obsługę obrotu, pełną obsługę prawną emitentów oraz strategicznych klientów, w tym licznych spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów zagranicznych, a także za optymalizacje podatkowe w związku z obrotem papierami wartościowymi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski.
Czytaj dalej

krystian-bestry

Krystian Bestry
Prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group
Od 2015 roku Krystian Bestry pełni funkcję Prezesa Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group – wiodącej na rynku polskim firmy doradczej w obszarach outsourcingu usług biznesowych, transformacji przedsiębiorstw, tworzenia centrów usług wspólnych, zarządzania projektami i kontraktami outsourcingowymi. W latach 2007 – 2014, jako Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland,a później Infosys BPO EMEA, Krystian Bestry był odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami  serwisowymi centrów Infosys BPO Ltd. – przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Infosys Ltd., będącego globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu oraz IT. Współtworzył centra usług m.in. w Polsce, Czechach, Holandii, Irlandii

i RPA zatrudniające łącznie ponad 4000 osób. W latach 2004-2007 pracował również jako Dyrektor Operacyjny Europejskiego Centrum Usług Philips Electronics i odegrał kluczową rolę w przejęciu i przeniesieniu usług z Centrów Usług Wspólnych Philips’a w Polsce, Tajlandii i Indiach do struktur Infosys BPO. Krystian Bestry był także jednym z współzałożycieli i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu (2009-2015) Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL, największej w Polsce i regionie CEE organizacji branżowej zrzeszającej inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu
Czytaj dalej

karol-franciszek-biernacki-2Karol Franciszek Biernacki
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Segedynie
Wykształcenie: 1983–1984: stypendysta w Międzynarodowym Instytucie Przygotowawczym w Budapeszcie; 1984–1989: studia na Uniwersytecie im. Józsefa Attilii w Szeged, kierunek: filologia węgierska; 1990–1993: studia zaoczne na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, kierunek: archiwistyka 1993–1996: praca nad doktoratem „Kontakty dyplomatyczne Polski i Węgier w latach 1918–1926. Działalność zawodowa, społeczna: 1989–: podjęcie pracy w Archiwum Wojewódzkim w Szeged; 1995: kierownik zespołu zbiorów najnowszych (1945-); 1998–: przewodniczący Samorządu Mniejszości Polskiej w Szeged , 1999–2001: wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, ponownie w latach 2006-2010, 2003–2005: prezes Stowarzyszenia Samorządów Mniejszości

Narodowych w Szeged; 1 października 2008: dyrektor naczelny Archiwum Wojewódzkiego w Szeged 26 czerwca 2012: Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w woj. Csongrád (Węgry)

Członkostwo

2005–: Zacisańskie Towarzystwo Historyczne

2007–: Stowarzyszenie dla Zniszczonych i Niszczejących Osad Węgierskich, wiceprez

2007–: członek Międzynarodowego Zakonu św. Jerzego

2008-: członek Towarzystwa Krajoznawczego woj. Csongrád

2008–: prezes Polsko – Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego UP

2009-2010: członek kuratorium telewizji DUNA i MTV-1

2010-: Węgierskie Towarzystwo Historyczne

2011–: Ośrodek Studiów Wojwodiny

Wykłady, konferencje

21 września 2006: Polacy w Powstaniu 1956 r (Szentes).

10 września 2009: „Tajny aneks. Polska i Europa Wschodnia w sowieckiej i niemieckiej strefie wpływów w latach 1939-1940”. Hódmezővásárhely

15 października 2009: organizacja konferencji: „Zmiana Imperium w Wojwodinie”

10 listopada 2009: Paralele w historii Polski i Węgier, Szeged

17 września 2010: Katyń. Polityka pamięci narodowej.

18 października 2010: Organizacja międzynarodowej konferencji nt. węgiersko – serbskich kontaktów w latach 40-ch ubiegłego wieku

21 października 2010: Zmiany systemów politycznych w Europie Środkowej, na Węgrzech. Konferencja w Punkcie Pamięci w Hódmezővásárhely.

2 czerwca 2011: Węgierskość i historia. Polacy i Węgrzy w XX wieku. Konferencja w Nowym Sadzie..

25 listopada 2011: Arad, Rumunia. Csiky Gergely Gimnazium: „Polacy i Węgrzy. Tysiąc lat.”

Odznaczenia

2002: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2010: Nagroda Twórcza woj. Csongrád (Alkotói Díj)

2011: Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2011: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgier

2012: Medal Pro Patria

Czytaj dalej

sue-bird

Susan Bird
Przedstawiciel Komisji Europejskiej-Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
W ciągu 26 lat spędzonych w Komisji Europejskiej, Sue Bird promowała inicjatywy związane z polityką regionalną, rozwojem i badaniami, społeczeństwem informacyjnym, jak również kwestiami społecznymi i rynku pracy. Nadzorowała działania Komisji w ramach funduszy strukturalnych na rzecz Słowacji w latach 2004-2006. Pełniła również rolę koordynatora w projekcie Telematics Applications Programme w sektorze publicznym na rzecz badań i rozwoju inicjatyw dotyczących społeczeństwa informacyjnego.Do niedawna pełniła także funkcję współkoordynatora w Dyrektoriacie Generalnym Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,

gdzie była odpowiedzialna za strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz relacje z sektorem prywatnym. Na tym stanowisku odegrała ona kluczową rolę w opracowaniu Komunikatu Komisji Europejskiej 2011 na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jak też była pomysłodawczynią wielu inicjatyw ze strony Komisji w odniesieniu do tej koncepcji. Obecnie Sue Bird pełni funkcję specjalisty w sferze rozwoju umiejętności osób młodych. Jest odpowiedzialna za nadzorowanie aspektów związanych ze zbliżającym się Europejskim Tygodniem Kształcenia Zawodowego, wspiera implementację Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży, oraz koordynuje działania w ramach współpracy z USA dotyczące stażów zawodowych. Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Uniwersytecie Sheffield na kierunku filologii romańskiej; oraz studia magisterskie na wydziale zarządzania w Ecole de Commerce Solvay w Brukseli.
Czytaj dalej

borkowski-k


Krzysztof T. Borkowski

Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC
Doświadczony menedżer i przedsiębiorca, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym. Aktywnie wspiera działania Business Centre Club, gdzie pełni funkcję wiceprezesa, na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jako kanclerz Loży Łódzkiej BCC, od wielu lat współpracuje z lokalnymi władzami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców w naszym regionie.

beata-chmielBeata Chmiel
Menedżerka kultury i analityk mediów
Założycielka i redaktor naczelna wielkonakładowego dwutygodnika “Ex Libris”, twórczyni Festiwalu Literackiego Warszawa Pisarzy i programu literackiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz międzynarodowych projektów dziennikarskich i literackich. Autorka programów badawczych i redaktor tomów studiów m.in. „Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem” (Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2002; wyd. włoskie Bruno Mondadori, Mediolan 2003) i “The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland” (Bruno Mondadori, Mediolan 2005).Członkini Polskiego PEN Clubu. Odznaczona honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury.  Jedna z inicjatorek i animatorek ruchu społecznego Obywatele Kultury, sygnatariuszka Paktu dla Kultury

i współprzewodnicząca Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy KPRM.
Czytaj dalej

michal-chmieleckidr Michał Chmielecki
Ekspert w zakresie negocjacji międzynarodowych
Posiada ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów, i seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą.  Szkolił pracowników m.in. takich organizacji i firm jak: Armia Amerykańska, Wojsko Polskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ministerstwo Finansów i wiele innych. Jest adiunktem w największej niepublicznej uczelni w Polsce – Społecznej Akademii Nauk, gdzie pracuje również jako szef działu ds. współpracy międzynarodowej (zajmuję się budową i rozwojem zagranicznych ośrodków uczelni oraz międzynarodową współpracą naukową). Wykłada na amerykańskim uniwersytecie Clark University (www.clarku.edu) na studiach MBA i MSPC.

Wykłada w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jak również w programie MBA KSB+ Master realizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Współpracuje z Europejską Akademią Dyplomacji i Polskim Instytutem Dyplomacji
Czytaj dalej

alwina-choinska

Malwina Choińska
Dyrektor w dziale Audytu,  Deloitte Polska
w firmie Deloitte pracuje od 1998r, aktualnie jest dyrektorem działu Audytu w biurze w Łodzi. Posiada długoletnią praktykę w dziedzinie księgowości i rewizji finansowej. Malwina Choińska specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi przepisami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Wielkiej Brytanii (UK GAAP). Dwa lata spędziła pracując w biurze Deloitte w Londynie w Wielkiej Brytanii gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu obsługi klientów z branży budowlanej i nieruchomości. Specjalizuje się również w obsłudze dużych Grup Kapitałowych notowanych na GPW. W regionie łódzkim rozwija również usługi doradcze z zakresu rachunkowości i księgowości,

wspierając klientów w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem w obszarze finansów. Rozwija w regionie łódzkim Klub SheXo Deloitte dla kobiet na stanowiska zarządczych
Czytaj dalej

olgierd-cyganOlgierd Cygan
Wiceprezes i partner zarządzający 

Prowadzeniem działań marketingowych w Internecie zajmuje się od 1996 roku. Wiceprezes i partner zarządzający częścią agencyjną w Deloitte Digital Central Europe (www.deloittedigital.pl). Ukończył Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1999-2015, był założycielem i prezesem zarządu agencji interaktywnej Digital One (www.digitalone.pl), którą połączył z Deloitte i przekształcił w Deloitte Digital CE w 2015 roku. Główny pomysłodawca Filmteractive – międzynarodowego festiwalu komunikacji interaktywnej (www.filmteractive.eu), który od 2010 roku odbywa się we wrześniu w Łódzkiej Szkole Filmowej. Wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR (www.sar.org.pl) (2010-2013)

oraz Prezes Zarządu Interactive Advertising Bureau Polska (www.iabpolska.pl) w latach 2003 – 2006. Ostatnio również współzałożyciel BEEMAA – międzynarodowej organizacji zajmującej się Branded Entertainment, powołanej podczas targów DISCOP 2014 w Istanbule, w Turcji. Arbiter w Komisji Etyki Reklamy (www.radareklamy.pl), a także juror konkursów marketingowych oraz członek ich rad programowych, m.in. Effie, MIXX, Innovation AD. Prelegent na najważniejszych konferencjach branżowych (m.in. IAB Forum, MIXX Conference, Filmteractive, CMO Congress).
Czytaj dalej

michal-czarnychMichał Czarnuch
Mecenas, Partner Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 
Doradza w zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.Specjalizuje się także w prawie administracyjnym ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne (reklama produktów leczniczych, rejestracja, refundacja, wyroby medyczne), prawo medyczne, prawo reklamy, prawo europejskie i prawo konkurencji. Udziela wsparcia także w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes). Zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe),

w zakresie dostępności działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, spraw compliance i karnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości. Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi. Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje
Czytaj dalej
.

p_dana-2Przemysław Dana
Menedżer kultury i analityk mediów
International PR Manager w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Z ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku związany od 2012 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w mediach jako dziennikarz oraz szef redakcji (m.in. TV Biznes, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, TVP Katowice, TVP Łódź, portal mmlodz.pl). Specjalista w zakresie organizacji eventów i zarządzaniu projektami promocyjnymi. Od początku był zaangażowany w tworzenie LODZistics Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej. Przez trzy lata organizował także popularny w Łodzi cykl plenerów fotograficznych Foto Dej, połączonych z wystawami pokonkursowymi. W ASM odpowiada za promocję firmy i prowadzonych przez nią projektów w kraju i za granicą.

Ponadto realizuje m.in. działania promocyjne w ramach programów Ministerstwa Gospodarki: Branżowy Program Promocji Branży Stolarki Okiennej i Drzwiowej (obejmujący swoim zasięgiem 5 krajów: Włochy, Niemcy, Francja, Czechy, Szwecja) oraz Program Promocji Ogólnej na rynku Algierii. Prywatnie zapalony narciarz, żeglarz i miłośnik żużla. Lubi podróżować, interesuje się motoryzacją, filmem, polityką międzynarodową i gospodarką.
Czytaj dalej
 

monika-dlugosz-lempickaMonika Długosz-Łempicka
Dyrektor Marketingu Manufaktury.
Pochodzi z Poznania, z marketingiem jest związana od niemal 17 lat.  Wcześniej była m.in. kierownikiem marketingu marek własnych w sieci handlowej Intermarche, pracowała dla marki Audi w Kulczyk Tradex a przez ponad sześć lat była Kierownikiem Działu Marketingu Mitsubishi Poland. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu marketingu. W łódzkiej Manufakturze odpowiadała za kształtowanie i realizację strategii marketingowej.

Plik wzorcowy.cdrMichał Frąk
D
ziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej
Z tytułem związany od 1998 roku. Przeprowadził dziesiątki wywiadów ze znanymi osobami biznesu i polityki. Jego rozmówcami byli Tony Blair – premier Zjednoczonego Królestwa w latach 1997-2007, Condoleezza Rice – sekretarz Stanu w administracji prezydenta USA George’a W. Busha i Jeffrey Sachs – doradca wielu rządów krajów Europy Wschodniej. Jego teksty ukazywały się również za granicą – m.in. we francuskim Le Monde, hiszpańskim El Pais czy włoskiej La Stampa. Wyróżniony tytułem Honor Academicus, przyznawanym dziennikarzom wspólnie przez wszystkie uczelnie publiczne w Łodzi.

marek-gajowniczek

Marek Gajowniczek  
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w CERI International

Od ponad 30 lat związany z branżą informatyczną i projektowaniem oprogramowania. Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Równolegle z pracą naukową współpracował z firmami informatycznymi, m.in. Aplikom 2001 i Autodesk. W okresie od 1996 do 2015 roku był związany zawodowo z grupą Ericpol, gdzie pełnił różne funkcje zarządcze. Od momentu powstania ICT Polska Centralna Klaster w 2012 roku jest przewodniczącym zespołu zadaniowego ds. kształcenia. Od stycznia 2016 roku jest członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym CERI International odpowiedzialnym za centrum ITech zajmującym się projektowaniem i zarządzaniem aplikacjami i systemami informatycznymi.

edyta-galaszewska-2Edyta Gałaszewska-Bogusz
Dyrektor Accenture Operations w Polsce
Kieruje organizacją obsługującą ponad 20 międzynarodowych klientów z Polski (Warszawa, Kraków). Jest również członkiem kierownictwa Accenture Operations w EMEA, kierując jednym z kluczowych programów o zasięgu regionalnym. W ramach lokalnej działalności w Accenture Operations w Polsce, patronuje programowi Inclusion & Diversity nakierowanemu na krzewienie zasad tolerancji, włączenia społecznego i akceptacji różnorodności. Zdobyła szerokie doświadczenie kierując wysoce efektywnymi zespołami oraz budując trwałe relacje z wiodącymi międzynarodowymi firmami, zwłaszcza z branży komunikacji, mediów i technologii. Jest aktywnie zaangażowana w projekty outsourcingowe oraz transformacyjne dla licznych firm znajdujących się na liście Fortune 500.

agata-glink


Agata Glinkowska – Musiałek

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Adiunkt w Zespole Komputerowego Wspomagania Projektowania Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Od 2000 roku współtworzy oraz prowadzi zajęcia CAD/BIM/GIS na studiach I i II stopnia. Uczestniczy  w pracach projektowych, mających na celu uruchomienie studiów zintegrowanych w dziedzinie BIM na Politechnice Łódzkiej. Jest autorką lub współautorką szeregu publikacji, dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w architekturze, urbanistyce, budownictwie i archeologii. W obszarze jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia wspomagania procesu tworzenia i weryfikacji modeli BIM, szczególnie pod kątem ich zgodności z przepisami,

 co zaowocowało rozprawą  doktorską pt. „Inteligentne metody wspomagania projektowania architektonicznego–kontrola ograniczeń techniczno-prawnych”, obronioną z wyróżnieniem.
Czytaj dalej

 

bogdan-goralczykprof. dr hab. Bogdan Góralczyk
Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynarodowych. Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska, w tym pozycja międzynarodowa UE, problematyka węgierska, transformacja pokomunistyczna.Aktualnie Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra SZ RP Włodzimierza Cimoszewicza. Autor wielu prac książkowych. Stale współpracuje m.in. z węgierskim dziennikiem „Népszabadság” oraz tygodnikiem „HVG”. Redaktor naczelny rocznika naukowego “Azja-Pacyfik”.

robert-greyRobert Grey
Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej i azjatyckiej
Urodzony w Rawie Mazowieckiej w 1973 r., ukończył studia w University of Massachusetts (filozofia i socjologia) oraz New School University w Nowym Jorku (stosunki międzynarodowe, specjalizacja Rządy i Prawo). Był regionalnym doradcą legislacyjnym w Senacie stanu Massachusetts. Spędził rok w Afryce gromadząc materiały o skuteczności partnerstw z organizacjami międzynarodowymi i ONZ. W Kambodży badał przestrzeganie praw człowieka. Pracował w firmie Putnam Investments w Bostonie. Następnie wyspecjalizował się w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza dyplomacji ekonomicznej i negocjacjach oraz w budowie partnerstw pomiędzy sektorem prywatnym i państwowym. W latach 2005-2008

pracował w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, gdzie kierował Biurem ds. Partnerstw. Od 2008 do 2010 r. był dyrektorem zarządzającym ds. Partnerstw World BPO Forum przy współpracy ONZ (Nowe Delhi/Nowy Jork). Po powrocie w 2010 r. do Polski w latach 2010-2013 był dyrektorem ds. stosunków międzynarodowych i partnerstw Instytutu Studiów Wschodnich i Forum Ekonomicznego w Krynicy, a w latach 2012-2013 doradcą Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego/Grupy Bumar. Od 2013 do 2014 r. pełnił funkcję dyrektora ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie (2014-2016) był dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu funduszu venture capital Xplorer Fund w Warszawie, a także prezesem zarządu Fundacji Globe Forum. Od maja 2016 r. był doradcą w Gabinecie Politycznym ministra spraw zagranicznych.

Czytaj dalej

piotr-grocholinski


Piotr Grocholiński
Od ponad 15 lat związany z branżą finansową.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył jako Dyrektor Departamentu Rachunków Płatności i Kart w ING Banku Śląskim S.A, Dyrektor Departamentu Strategii Segmentowej w Nordea Bank S.A oraz Dyrektor Sprzedaży w LG Petro Banku. Praktyk w zakresie Design Thinking, Canvas, tworzenia kultury organizacyjnej i modeli kompetencyjnych. Obecnie realizuje wsparcie consultingowe i szkoleniowe dla firm.

hertelMichał Hertel 
Dyrektor marketingu w firmie MakoLab SA.
Absolwent Wydziałów Zarządzania i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 15 lat związany z zarządzaniem, marketingiem i reklamą, zarówno po stronie firm jak i agencji. Posiada wieloletnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetami marketingowymi, opracowywaniu strategii komunikacji czołowych polskich marek jak i doradztwie biznesowym na rzecz globalnych koncernów w Polsce i za granicą. Zaangażowany w działania na rzecz marek związane z transformacją cyfrową.


Magdalenajander-2  Jander

Prezes Zarządu GeneaMed sp. z o.o.
Biotechnolog, Scout technologiczny, Analityk. Swoją przygodę̨ z komercjalizacją wyników badań rozpoczęła jeszcze na studiach realizując stypendia na Uniwersytecie Pierre i Marie Curie w Paryżu oraz Uniwersytecie w Osace. Od 10 lat aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-naukowych z potencjałem komercjalizacyjnym. Koordynatorka wielu eventów biotechnologiczno-inwestorskich w Polsce i za granicą. Obecnie jako Prezes GeneaMed (spółki spin-off Uniwersytetu Łódzkiego) wraz z międzynarodowym zespołem pracuje nad wykorzystaniem i zastosowaniem nanocząsteczek jako kandydata na lek w leczeniu niektórych nowotworów krwi.

jankowiakIzabela Jankowiak
Ekspert ds. finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Z bankowością związana od 19 lat. W latach 1997-2000  zajmowała się finansowaniem polskich cukrowni. Od 2004 roku z ogromną pasją wspiera samorządy oraz szpitale w pozyskiwaniu efektywnych, zewnętrznych form finansowania zadań publicznych (środki z CEB, NIB, obligacje komunalne, obligacje przychodowe). W roku 2015 z sukcesem przeprowadziła pierwszą w Polsce emisję obligacji komunalnych dla związku międzygminnego (Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, wartość programu 107 MPLN) oraz emisję obligacji przychodowych dla samorządu z zakresu mieszkalnictwa komunalnego. Wielokrotny prelegent i panelista kongresów oraz konferencji jak również autor publikacji branżowych poświęconych tematyce efektywnych form finansowania zadań publicznych.

leszek-jazdzewski
Leszek Jażdżewski

Redaktor naczelny, LIBERTÉ!, Polska
Redaktor naczelny „LIBERTÉ!” – liberalnego kwartalnika idei, portalu i think tanku. Współzałożyciel łódzkiej instytucji społeczno-kulturalnej 6. Dzielnica. Publicysta i komentator, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Wprost”, TOK FM, TVP. Absolwent Marshall Memorial Fellowship. W gronie 25 liderów na kolejnych 25 lat wytypowanych przez „Teraz Polska”.

ambasador-xu-2Xu Jian  
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL w Polsce
Data urodzenia: Luty 1956 roku, Wykształcenie: Wyższe; 1979-1983  Urzędnik, Attaché, Ambasada ChRL w Socjalistycznej Republice Rumunii ; 1983-1989  III Sekretarz, zastępca naczelnika wydziału, Departament ZSRR i Europy Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej; 1989-1993  II Sekretarz, I Sekretarz, Ambasada ChRL w Rumunii;1993-1996  Naczelnik wydziału, Radca, Departament Europy Wschodniej i Azji Środkowej MSZ ChRL ;1996-1999  Radca, Ambasada ChRL w Rumunii; 1999-2001  Zastępca dyrektora, Departament Europy Wschodniej i Azji Środkowej MSZ ChRL; 2001-2003  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL w Republice Słowenii; 2003-2007  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny ChRL

w Rumunii 2007-2012  Dyrektor, Departament Kontroli MSZ ChRL; Żonaty, ma syna.

Czytaj dalej

jozwikProf. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik
Członek Zarządu w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o.
urodził się 30 grudnia 1962 roku w Gałkowie koło Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, na którym to uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, odpowiednio w 1998 i 2006 roku. Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ, a w kadencji 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. Od 18 grudnia 2008 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej.  W 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadal mu tytuł naukowy profesora. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska nagrodziła w dniu 26 listopada 2014 roku prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika Nagrodą Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia organizacyjne.

Od marca 2007 roku reprezentuje trzy największe uczelnie państwowe Łodzi w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. jako członek Zarządu. Obszar jego zainteresowań dotyczy przede wszystkim inżynierii biomedycznej, a także odnawialnych źródeł energii i maszyn przepływowych.

Czytaj dalej

tomasz-kaczmarczyk-2
Tomasz Kaczmarczyk
Współzałożyciel Blue Brick i SUPERHOT, członek zarządu ShareHire i Hypermiles

Od lat pomaga tworzyć produkty technologiczne i startupy na zamówienie. Maczał palce we wszystkim od gier komputerowych przez elektronikę medyczną po superkomputery. Aktualnie zaangażowany w budowę i rozwój łódzkiego studia gamedev SUPERHOT, a osobiście żywo zainteresowany i rozglądający się za projektami AR/VR.

andrzej-kaczorowski-2

Andrzej Kaczorowski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Radny Rady Miejskiej od 2010 roku. Pracuje w Radzie Osiedla od początku jej powstania. Zajmuję się problematyką zdrowia, pomocy społecznej, działalnością organizacji społecznych, rynku pracy, a także wykluczenia społecznego.

malgorzata-kadlubaj-2Małgorzata Kadłubaj
Prezes Zarządu Spółki ACPAC Biuro Rachunkowe Sp. z o. o. Sp. kom  (dawniej ACPAC Biuro Rachunkowe Małgorzata Kadłubaj)

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim (rachunkowość i zarządzanie finansami). Posiada bogate, 15 – letnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i z kapitałem zagranicznym. Od 2010 roku prowadzi biuro rachunkowe najpierw jako właściciel, a od 2016 roku jako Prezes Spółki  obsługującej firmy o zróżnicowanym profilu działalności – firmy developerskie, produkcyjne, usługowe, również o zasięgu ogólnopolskim. Doświadczony wykładowca rachunkowości  w SKwP ( Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Jest  również członkiem Ogólnopolskiej Komisji ds. Biur Rachunkowych w kadencji 2015-2018.

daniel-2Daniel Källenfors
Członek Zarządu DNB Bank Polska S.A.
przez dziesięć lat pracował w sektorze bankowym. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał również w branży konsultingowej oraz telekomunikacyjnej. Daniel rozpoczął pracę w DNB w 2011 roku i do końca 2015 roku kierował obszarem bankowości dla sektora TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie) w DNB Szwecja. Wcześniej jako dyrektor Departamentu Finansowania Sprzedaży był związany z Huawei Technologies, jako Dyrektor Finansowy pracował dla skandynawskiego operatora telefonii komórkowej. W Nordea Bank AB odpowiadał za relacje z międzynarodowymi klientami z branży telekomunikacyjnej. Ponadto, Daniel pracował w Skanska Financial Services AB jako konsultant w departamencie finansowania strukturyzowanego. Daniel jest absolwentem Wydziału Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Sztokholmie.

kaminski


Artur Kamiński
Fixed Operators & Enterprise Sales Team Director, ZTE Poland Sp. z o.o.
Z branza telekomunikacyjna zwiazany od 16 lat. W latach 2001-2016 w Alcatel-Lucent Polska (grupa NOKIA) odpowiedzialny za sprzedaz do kilku segmentów polskiego rynku. Z ZTE Poland zwiazany od października 2016 gdzie odpowiedzialalny jest za budowę organizacji partnerskiej i sprzedaz rozwiazan z obszaru ICT/Telco  do operatorów telekomunikacyjnych i rynku Enterprise. W wolnym czasie działacz społeczny. Zalozyciel i Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Global Village Mokobody a takze Członek Zarzadu Mazowiecko Warszawskiego Zwiazku Piłki Siatkowej.

0003

Piotr Kania
Dyrektor Zarządzający GFT Poland Sp. z o.o.
Ekspert w dziedzinie zarządzania usługami i procesem dostarczania oprogramowania na globalną skalę. W ciągu kilku lat znacznie przyczynił się do wzmocnienia pozycji Rule Financial firmy w Polsce, mobilizacji aktualnych zespołów w zakresie rozwoju oprogramowania, zapewnienia jakości i wsparcia aplikacji. Pod jego zarządem filia GFT Polska w Polsce zwiększyła zatrudnienie o 500 specjalistów, stając się jednym z kluczowych oddziałów firmy. Posiada potrójny tytuł magistra w dziedzinie informatyki, zarządzania finansami i biznesem.

slawomir-karasinkski
Sławomir Karasiński

Partner i radca prawny w Kancelarii Fortak & Karasiński
wspierający zagranicznych inwestorów oraz Polskich inwestorów zagranicą od ponad kilkunastu lat. Kancelaria Fortak & Karasński jako jedyna Kancelaria w Polsce został 3 krotnie z rzędu nagrodzona wyróżnieniem w Konkursie Innowacyjna Kancelaria przez magazyn Forbes oraz Krajową Radę Radców Prawnych, od kilku lat jest jedną z największych kancelarii w regionie łódzkim. Mec. Sławomir Karasiński jest absolwentem Programu Międzynarodowego Prawa Biznesowego w Hadze, LL.M „Pallas” w zakresie Europejskiego Prawa Biznesowego i Podatkowego w Nijmegen, Programu Prawa Własności Przemysłowej w Macao oraz Programu Prawa Amerykańskiego w  Leiden.

 

kliombka-jarzynaJustyna Kliombka-Jarzyna
Psycholożka, managerka, coach indywidualny i zespołowy
Jej głównym obszarem specjalizacji jest rozwijanie kompetencji managerów średniego i wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie zarówno w indywidualnej jak i grupowej pracy z klientem biznesowym. Pracuje warsztatowo nad rozwijaniem kompetencji managerskich, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pozycji lidera w organizacji. Korzystając z wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i coachingowego, pracuje również indywidualne z managerami rozwijając ich kompetencje w obszarze skuteczności osobistej. Wspiera ich także w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. W pracy rozwojowej często wykorzystuje narzędzia z obszaru coachingu grupowego i zespołowego. Jednym z najważniejszych obszarów jej zainteresowań jest problematyka

 zarządzania multigeneracyjnego. Jest współautorką badań i książki dotyczącej funkcjonowania różnych pokoleń na rynku pracy. Jest dyrektorem merytorycznym ds. szkoleń w firmie HRP. Od 14 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów wraz z podyplomowymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowała blisko 18 000 godzin szkoleniowych.
Czytaj dalej

jan-kolanskiJan Kolański
Prezes Zarządu Colian Holding S.A.
Twórca grupy kapitałowej Colian Holding S.A., notowanej na warszawskiej GPW. Główny akcjonariusz i prezes zarządu jednej z największych firm spożywczych w Polsce. Swoją działalność biznesową zapoczątkował w 1990 roku od produkcji ziół i przypraw. Dzięki odważnym decyzjom biznesowym i śmiałym akwizycjom w portfolio holdingu znajdują się cenione marki słodyczy: Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Familijne, Grześki, Jeżyki, Akuku!, Elizabeth Shaw; napojów Hellena oraz przypraw Appetita i bakalii Siesta. Jest prezesem Klastra Spożywczego Wielkopolski Południowej oraz wiceprezesem POLBISCO – Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, prestiżowego organu doradczego powołanego przez Marszałka

Województwa Wielkopolskiego. Wielokrotnie nagrodzony za znaczące osiągnięcia biznesowe, gospodarcze oraz wspieranie lokalnej działalności sportowej, naukowej i kulturalnej. Laureat prestiżowych konkursów: Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP, Biznesowa Osobowość Roku 2015, Dynamiczny Przedsiębiorca edycja 2014 roku, Renomowany Przedsiębiorca Roku 2014, Srebrny Parasol KIG 2011, Biznesmen Roku 2008, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008 roku oraz Top Manager 2007 roku. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Gospodarki za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj dalej

katarzyna-kolasa-2

dr Katarzyna Kolasa
Senior Director GE Healthcare, Health Economics & Outcomes Adiunkt Zakład
Ekonomiki Zdrowia, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz
Pracuje w branży medycznej od ponad szesnastu lat. Pracowała dla AstraZeneca i BiogenIdec w  globalnym i regionalnym dziale HEOR. W firmie Bristol Myers Squibb i Lunbeck była liderem Market Access Team w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. W przeszłości jej siedzibą była Szwecja i Szwajcaria, a jej biuro Lundbeck znajdowało się w Finlandii. Obecnie Katarzyna pracuje jako Senior HEOR Director w GE Healthcare. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomiki zdrowia i jest autorem wielu publikacji w dziedzinie oceny technologii medycznych i farmakoekonomiki.

Katarzyna Kolasa jest recenzentem manuskryptów ukazujących się w czasopismach Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research oraz  International Journal for Equity in Health. Wiedzę w dziedzinie ekonomiki zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w York, Uniwersytecie w Lund i na Uniwersytecie w Bergen, a także podczas Międzynarodowych Kursów Doktoranckich z zakresu Ekonomiki Zdrowia i Polityki organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego. Katarzyna Kolasa jest opiekunem DIA kursów HTA, nauczycielem studiów MBA z zakresu Ochrony Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,  prowadzącą szkolenia HTA w Szkole Biznesu Politechniki w Warszawie i adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Oprócz swojej roli nauczyciela akademickiego, prowadzi badania z zakresu kapitału własnego, jako część projektu InterQuality organizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, finansowane w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej. Pracowała również dla Banku Światowego zajmując się programem zarządzania szpitalami. Praktyczne umiejętności w dziedzinie ekonomiki zdrowia i wglądu w potrzeby płatników rozwinęła podczas 6- letniego kontraktu w Kalmar County Council w Szwecji, gdzie odpowiadała za szereg programów badawczych w dziedzinie zdrowia publicznego
Czytaj dalej

.

katarzyna-kolasinka-morawskadr Katarzyna Kolasińska – Morawska
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, Kierownik Zakładu e-biznesu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Doktor nauk ekonomicznych specjalizująca się w naukach o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem procesów dystrybucji, logistyki oraz zachowań konsumentów. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania w Społecznej Akademii Nauk oraz jest kierownikiem Katedry Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ponadto  pełni funkcję kierownika zakładu E-biznesu oraz studiów podyplomowych „Agile commerce”. Katarzyna Kolasińska-Morawska zdobyła doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesami dystrybucji sieci handlowych pracując w Rossman, gdzie zajmowała się analityką rynku w Dziale Zakupów jak również współpracowała z firmą AC Nielsen

w zakresie analiz rynku. Pani doktor jest redaktorem publikacji seryjnej „Zarządzanie logistyczne” oraz „Agile commerce” w zeszytach naukowych „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Społecznej Akademii Nauk jak również autorem wielu publikacji z zakresu komunikacji w biznesie, zarządzania procesami dystrybucji oraz logistyki. Katarzyna Kolasińska-Morawska brała udział w europejskich i ogólnopolskich projektach badawczych, np. EMC – „European Marketing Professional Certification” czy „Szkoła praktycznej ekonomii – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” oraz “Infologistyka”. Na ścieżce naukowo-dydaktycznej od 1999 roku dr Katarzyna Kolasińska – Morawska prowadzi zajęcia ze studentami kierunków zarządzanie, psychologia oraz logistyka na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia zajęcia z zakresu podstaw logistyki, badań marketingowych, koncepcji marketingowych, zintegrowanej komunikacji marketingowej, zarządzania procesami sprzedaży, zachowań konsumenta, logistyki dystrybucji oraz gospodarki magazynowej, a także zajęcia na studiach podyplomowych Społecznej Akademii Nauk na kierunkach „Infologistyka – Infologistics” oraz „Agile commerce”
Czytaj dalej

 

maciej-kowalczykMaciej Sławomir Kowalczyk
Główny Doradca Pheno Horizon
Socjolog z wykształcenia. Od dwóch lat CEO Pheno Horizon. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz samorządów i społeczności lokalnych zdobyte podczas sporządzania dokumentów strategicznych i badawczych.  Był inicjatorem i prowadzącym wiele procesów konsultacji społecznych z zakresu budowania marki miejsca i rozwoju miast, gmin oraz regionów z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik. W młodości aktywnie działał na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza w mieście i województwie łódzkim. Dzisiaj przekuwa pasję w pracę zawodową. Ekspert i doradca w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego. Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi

środowiskami w dążeniu do znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań. Zwolennik pracy zespołowej. Uwielbia rozwiązywać problemy i szukać skutecznych rozwiązań.  Związany ideowo i redakcyjnie z wydawnictwem LIBERTE! Uwielbia kreację zarówno na poziomie obrazu jak i tekstu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na obszarach w całym kraju. Jest posiadaczem międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami Prince II Foundation. Wielokrotny animator warsztatów i szkoleń, moderator i panelista podczas np: Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oraz innych ogólnopolskich konferencji.
Czytaj dalej

andrzej-kozlowskiAndrzej Kozłowski
Członek Zarządu Rohlig SUUS Logistics S.A.

Od stycznia 2011 jako członek zarządu jest odpowiedziany za zarządzanie i rozwój strategiczny produktu morskiego i lotniczego, a także przewozów intermodalnych. Ponadto nadzoruje SUUS Logistics – spółkę córkę w Rosji oraz rozwój produktu GoEast i ekspansję biznesową na rynki Rosji, Ukrainy, i postałych państw WNP. Andrzej Kozłowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze spedycji międzynarodowej i logistyki kontraktowej. Pracował dla takich firm jak Raben czy DHL. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółką Raben Ukraine. Andrzej biegle włada językiem angielskim i rosyjskim, jest absolwentem warszawskiej SGH.

maciej-kroenke
Maciej Kroenke
Dyrektor PwC Polska w dziale doradztwa biznesowego.

Specjalizuje się w zarządzaniu cenami i sprzedażą na rynkach B2C. Doradzał wiodącym polskim przedsiębiorstwom jak i firmom zagranicznym realizując łącznie ponad 150 projektów doradczych w obszarze pricingu i zarządzania przychodami. Posiada szerokie doświadczenie operacyjne na stanowisku Head of Pricing w międzynarodowej grupie usług gdzie odpowiadał za budowę i realizację polityki cenowej na 5 rynkach Europy Centralnej i Zachodniej. Jest autorem licznych publikacji w zakresie zarządzania cenami i strategii sprzedaży.

anna-krukAnna Kruk
Główna Projektantka i Dyrektor Kreatywna ANIA KRUK
Absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, stypendystka konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszą pracę dyplomową z zakresu projektowania. Studiowała na École Nationale Superieur des Beaux-Arts w Lyonie, ukończyła Master in Advanced Typography and Editorial Design na Eina, Centre Universitari de Disseny I Art w Barcelonie. W Hiszpanii pod okiem mistrza złotniczego Jaime Diaz kształciła się w zakresie projektowania biżuterii. Na zlecenie firmy Google projektowała kroje pisma – można je znaleźć w internetowym katalogu fontów Google Webfonts. Obecnie studiuje podyplomowo Strategię i planowanie biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

2a

Maciej Kulbat

Dyrektor Departamentu Transformacji Biznesowej, Infosys Poland Sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz University of Towson (MBA). Ukończył liczne studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest certyfikowanym Menedżerem Projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie biznesowym z zakresu tworzenia i optymalizacji Centrum Usług Wspólnych oraz relokacji i centralizacji procesów finansowych w Polsce, Holandii, Chinach, Indiach, USA, Manili oraz Afryce Południowej.

adrianna-lewandowska-2dr Adrianna Lewandowska
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych.  Doradca i Partner Zarządzający w Lewandowska i Partnerzy, od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą. Członek IFERA, wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, oprócz publikacji, wystąpień kongresowych i tworzenia praktycznych narzędzi dla biznesu rodzinnego, stworzyła jedyną w Polsce platformę wymiany myśli i doświadczeń biznesowych, jaką jest Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych.

arkadiusz-lewickiArkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE
Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 mały przedsiębiorca. Absolwent prawa (UMK w Toruniu), zarządzania finansami przedsiębiorstwa (SGH), europeistyki (CSE im. Jeana Monneta) oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.
Czytaj dalej

jaroslav-ludva-2Jaroslav Ludva
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.
Ma w dorobku bogatą karierę dyplomatyczną pełnioną w różnych krajach, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 2010-2014 oraz na Filipinach w latach 2003-2005. Był dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2000-2003. W 1996 został ambasadorem w Uzbekistanie. Wcześniej pełnił funkcję Chargé d´Affaires w Singapurze. Na początku swojej kariery pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na różnych stanowiskach, między innymi jako doradca ministra w sprawach zewnętrznych relacji gospodarczych. Posiada licencjat z międzynarodowych stosunków gospodarczych Universidad Complutense de Madrid oraz tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze.

maciej-lojek
Maciej Łojek
jest absolwentem Uniwersytetu Pekińskiego, wydziału stosunków międzynarodowych i Uniwersytetu Gdańskiego, wydziału nauk politycznych. Włada biegle językiem chińskim, angielskim i rosyjskim. Maciej Łojek, w 1998 roku założył MIMIC CORPORATION, firmą konsultingową oferującą szeroki wachlarz usług dla  firm planujących ekspansję na rynek azjatycki oraz dla spółek azjatyckich pragnących rozszerzyć swoją działalność o rynki europejskie. Maciej Łojek jest prezesem reaktywującej się Polskiej Izby Handlowej w Chinach.

a-maciejewskaAgata Maciejewska
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Działa czynnie w zawodzie, projektując obiekty halowe oraz konstrukcje inżynierskie dla przemysłu, gdzie koordynacja wielu branż jest koniecznością.Ma doświadczenie w pracy jako inżynier aplikacji oraz w prowadzeniu szkoleń z oprogramowania inżynierskiego dla projektantów. Jest autorką skryptu do nauki oprogramowania typu BIM.W zakresie jej zainteresowań są zagadnienia programistyczne, które implementuje w pracy projektanta. Wiedzę programistyczną wykorzystuje także w pracy doktorskiej dotyczącej modelowania numerycznego gruntów.


lukasz-majchrzak-2Łukasz Majchrzak
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Smart Engineering Cluster (koordynator)
Współwłaściciel firmy Albraco, menadżer projektu, projektant konstrukcji, kierownik budowy, współzałożyciel klastra SEC (Smart Engineering Cluster). Klaster skupia firmy/osoby/uczelnie pracujące nad tematyką BIM i jej rozwojem na obszarze województwa Łódzkiego.  Prężnie prowadzi własną firmę i zajmuje się nadzorem nad projektami i budowami, doradztwem technicznym, projektowaniem konstrukcyjnym , ocenami, opiniami i ekspertyzami. Od marca br. Kierownik budowy którego obowiązkiem jest zarządzanie budową z wykorzystaniem narzędzi BIM 3D, 4D, 5D. Do chwili obecnej współpracuje w biurze technicznym przy budowie Dworca Łódź Fabryczna.

arkadiusz-majsterekArkadiusz Edward Majsterek

Ekonomista, właściciel Domu Jubilerskiego A&A
Prezes Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członek Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej. Założyciel i Właściciel A&A Domu Jubilerskiego, zrzeszającego sześć salonów jubilerskich z ekskluzywną biżuterią z kamieniami szlachetnymi, zegarkami, art. piśmienniczymi najlepszych marek. Właściciel pierwszej w Polsce całorocznej hali do gry w golfa A&A Golf Club w Łodzi przy ul. Wersalskiej 47/75 oraz unikalnego 9-cio dołkowego pola golfowego w sercu miasta Pabianic przy ul. Grota Roweckiego 8a, znanego pod nazwą A&A Golf Club Arkadia. Fundator, pomysłodawca i popularyzator golfa w Łodzi, założyciel Akademii Golfa A&A Golf Club – 2007, którą ukończyło już ponad tysiąc osób. Za jego radą zostały wprowadzone zajęcia nauki gry w golfa dla uczniów szkół

i studentów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Mecenas sztuki i pomysłodawca Parku Rzeźby – unikalnego obiektu sztuki nowoczesnej prezentowanej plenerze znanego Park Rzeźby „Arkadia” w Pabianicach. Właściciel 12 nieruchomości komercyjnych w Łodzi i Pabianicach, oferujących powierzchnie pod wynajem. Inwestor i ekspert rynku nieruchomości.
Czytaj dalej

andrzej-marjanski-2

dr Andrzej Marjański
Prodziekan Wydziału Zarządzania, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Doktor specjalizujący się w naukach o zarządzaniu.  Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek International Atlantic Economic Society (USA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy  Ministrze Gospodarki  (2013-2015) oraz  Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorczości oraz małych

i średnich przedsiębiorstw. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych oraz jako ekspert w komisjach oceny projektów gospodarczych.  Był koordynatorem naukowym w projekcie badawczym Pentora dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej i ekspertem  Projektu  Szkoleniowo-Doradczego Firmy Rodzinne PARP-IFR. Realizował międzynarodowy cykl: Business Transfer Programme dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji. Ekspert w projekcie „ Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”; członek komisji oceny projektów Projekt „Innowacja Kluczem do sukcesu”. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zarządzaniu i sukcesji w biznesach rodzinnych oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym książki „Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009,2011). Przewodniczy od 2011 roku Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne. Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodykach „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” oraz „Journal of Intercultural Management” oraz International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability (Indonezja). Wspólnie z żoną Krystyną prowadzi przedsiębiorstwo rodzinne „Dremar” w Jeżowie k. Łodzi, założone przez Ojca w 1973 roku, zajmujące się produkcją nowoczesnej stolarki drewnianej. Jest dyplomowanym mistrzem stolarskim.
Czytaj dalej

tmas-maturadr Tamas Matura
Założyciel i dyrektor Central and Eastern European Center for Asian Studies.

Tematyką Chin zajmuje się od dekady, swoją karierę zaczynał jako pracownik naukowy w Węgierskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Do niedawna pracował jako doradca Ministra Gospodarki Narodowej w sprawach dotyczących Chin, jako redaktor węgierskiej Strategii Chińskiej, oraz jako autor węgierskiej Strategii BRICS. W tym momencie jest stałym Adiunktem w Szkole Zarządzania ESSCA Angers-Paryż-Budapeszt-Szanghaj, adiunktem Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, wykładowcą na  Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie, oraz członkiem UACES China CRN i członkiem-założycielem European Think Tank Network on China. Posiada tytuł doktora z dziedziny prawa, oraz tytuł magistra stosunków międzynarodowych.

marek-mazur

Marek Mazur
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Urodził się w 1956 roku w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ekonomiczne. Studiował w Łodzi, na kierunkach: Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz Zarządzanie i Marketing. Jego życie zawodowe od 1976 roku związane jest z działalnością w organizacjach sportowych, przede wszystkim w Ludowych Zespołach Sportowych – największej organizacji sportowej w kraju, która działa na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. Pełnił tam wiele funkcji, od 2004 roku jest Przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi, a od maja 2016 roku sprawuje funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. Inicjator i organizator popularnych imprez sportowych i turystycznych o zasięgu krajowym.

Znany i ceniony w regionie samorządowiec. Z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego trzecią kadencję sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego a także trzeci raz z rzędu (jedyny taki przypadek w Polsce) pełni funkcję przewodniczącego Sejmiku. Aktywnie uczestniczy też w pracach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) w Strasburgu. Od 2015 r. pełni także funkcję Przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W latach 2011 – 2016 pełnił stanowisko dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. Autor książki: „Ludowe Zespoły Sportowe w regionie łódzkim w latach 1946-2006”. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Czytaj dalej

mecina-2

prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w  latach 2012-2015
Prawnik, politolog i polityk społeczny – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1993) i Wydziału Prawa i Administracji (1996) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 roku pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego. Stypendysta Programów Europejskich oraz Fundacji A. von Humboldta, od 2003 roku uczestniczy corocznie w Sesjach Plenarnych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zainteresowania naukowe łączy z działalnością publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004 roku) i Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy

i Układów Zbiorowych, były doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2000 roku), Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych. Był Wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997 – 2000), wiceministrem gospodarki i pracy, odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005). Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,aktywny uczestnik negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na szczeblu zakładowym. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny. Autor kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego. Pasje zawodowe próbuje łączyć z obowiązkami rodzinnymi, kulturą i rekreacją.
Czytaj dalej

jacek-michalak

dr Jacek Michalak
Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas ds. Rozwoju
(ur. 1962), doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 1985-1995 nauczyciel akademicki w Politechnice Łódzkiej, 1991 stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein – staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. 1993-1994 staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus, USA. Od 1996 roku dyrektor ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas. Od 2003 roku prezes zarządu Atlas Sztuki sp. z o.o., od 2007 roku wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy Atlas. Jest z-cą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. klejów, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki

Budowlanej w Warszawie. Od 2013 roku prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń – SSO. Były felietonista miesięcznika Art& Business w okresie lipiec 2005 – grudzień 2010. Wystąpił w głównej roli w premierowym odcinku I serii Kryptonimu Szef – polskiej edycji popularnego w świecie formatu telewizyjnego Undercover Boss.
Czytaj dalej

 

 


prezes-michalikM
arek Michalik
Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego na Uniwersytecie Łódzkim, poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993). W latach 1998-2001 był wiceministrem środowiska, a w latach 2002-2003 Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W latach 2003-2009 był wiceprezydentem Łodzi odpowiedzialnym między innymi za pozyskiwanie inwestorów. Od 2010 do kwietnia 2016 roku zasiadał w Radzie Miejskiej, gdzie był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zawodowo pełnił również funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Od 6 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

lukasz-michalowski-2Łukasz Michałowski
Menedżer ds. Rozwoju Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistics Polska
Od ponad ośmiu lat doradza przedsiębiorcom w procesie optymalizacji łańcucha dostaw w dystrybucji krajowej i międzynarodowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów transportu, w tym także multimodalnego. Od ponad dwóch lat nadzoruje właściwą jakość obsługi kluczowych klientów Grupy Raben. Odpowiada także za poszukiwanie kierunków rozwoju oraz całościowe zarządzanie działalnością operacyjną w obszarze sprzedaży usług dystrybucji międzynarodowej. Jako Ambasador CSR angażuje się w  podnoszenie świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu i edukację. Szczególnie w zakresie roli jakości transportu w kompensacji negatywnego wpływu na środowisko. Aktywnie wspiera działania prowadzące do konsolidacji i poprawy sytuacji branży logistycznej.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Związku LODZistics – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej
Czytaj dalej

anna-mikolajczyk-2Anna Mikołajczyk
Wiceprezes Zarządu, Mikomax Smart Office
Wiceprezes Zarządu i współzałożycielka Mikomax Smart Office, firmy rodzinnej z 25-letnim doświadczeniem w zakresie aranżacji i optymalizacji przestrzeni biurowych. Współprowadzona przez nią firma posiada obecnie 16 salonów w Polsce i 37 partnerów za granicą, a w portfolio jej klientów znajdują się m.in. wiodące firmy z branży konsultingowej, finansowej, technologicznej i farmaceutycznej. Od powstania firmy Anna Mikołajczyk była odpowiedzialna za kreację i zarządzanie marką. Od trzech lat sukcesywnie przekazuje obszar swojej dotychczasowej aktywności córce Zuzannie. W firmie pracuje również jej syn Maciej, który odpowiada za obszar produkcyjny.

krzysztof-misiak-2Krzysztof Misiak
Partner oraz Dyrektor Sekcji Miast Regionalnych w dziale powierzchni biurowych.
Przez ponad 9 lat pracy w Cushman & Wakefield odpowiedzialny za rozwijanie biznesu Firmy w miastach regionalnych pod kątem prowadzenia procesów reprezentacji najemców i współpracy przy wynajmie projektów biurowych w regionach. Jest jednym z najbardziej doświadczonych brokerów na rynkach regionalnych. Portfolio to ponad 300,000 m2 zrealizowanych transakcji (o wartości ponad 1 mld złotych). Krzysztof odpowiadał za koordynację obsługi takich firm jak Infosys, NSN, Thomson Reuters, Capgemini, State Street, Tate & Lyle, Deloitte, Brown Brothers Harriman, ING Bank, Takeda, Unilever czy Akamai na rynkach regionalnych.

Paweł Morawski pawel-morawski
Clark Program Manager
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu specjalizującym się w systemach informatyki ekonomicznej. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pracę doktorską z zakresu wirtualizacji procesów obsługi klienta obronił w 2012 roku na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Na ścieżce zawodowej po ukończeniu pierwszego kierunku studiów rozpoczął pracę w polskim oddziale Siemens, gdzie w ciągu 9 lat był kolejno: inżynierem serwisowym, konsultantem wdrożeniowym oraz kierownikiem sekcji technicznej. W 2008 rozpoczął pracę w polskim oddziale angielskiej firmy AVC na stanowisku kierownika działu technicznego i obsługi klienta.

Obecnie pracuje jako konsultant wdrożeniowy systemów informatycznych klasy CRM (Salesforce) oraz wspiera firmy i instytucje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmury obliczeniowej. Obecnie dr Paweł Morawski jest odpowiedzialny za zarządzanie unikalnym programem kształcenia realizowanym przez amerykańską Uczelnię Clark University. Program ten stawia za priorytet kształcenie praktyczne z bezpośrednim i obligatoryjnym udziałem studentów w projektach w przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

monika-moser-2Monika Moser
Head of Takeda Shared Services Centre Poland
Od 15 lat związana z obszarem BPO/ SSC oraz audytu finansowego.Od 2015 roku pełni rolę Dyrektora Zarządzającego w Takeda SCE Sp. Zo.o. będącego centrum usług wspólnych spółek Takeda z Europy, Kanady i krajów META. W jej odpowiedzialności leży zarządzanie usługami serwisowymi Centrum. W latach 2010 – 2014 zarządzała zespołem Accounting & Reporting w w/w Centrum i była odpowiedzialna za działalność operacyjna oraz projektową w obszarze księgowości i raportowania, wcześniej pracowała w branży BPO oraz w obszarze audytu sprawozdań finansowych.

musialek
Jakub Musiałek 

Fundacja Startup Poland Łódź, Członek Zarządu Pixel Technology
Informatyk z wrodzoną ciekawością otaczającego świata i umysłem nastawionym na ciągłe poszukiwanie nowych obszarów działalności. Współtwórca sukcesu Pixel Technology – lidera rynku oprogramowania do obrazowania radiologicznego. Od lat związany z łódzką sceną startupową. Pomysłodawca obu łódzkich startup weekendów.

2Zbigniew Nowicki
Managing Director, Bluerank
Od kilkunastu lat obecny w branży internetowej, doradzając najważniejszym graczom rynku finansowego, telekomunikacyjnego, e-commerce oraz sektora FMCG. Jako współwłaściciel Bluerank odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie firmą, jednocześnie pasjonat digital analytics. Aktywny członek takich stowarzyszeń branżowych jak CXPA, DAA, IAB, PTBRiO oraz Izby Gospodarczej e-commerce Polska. Pionier obszaru badań Customer Experience, współtwórca platformy opiniac.com. Prelegent konferencji branżowych w Polsce i zagranicą. Prywatnie – tata, maratończyk, fan hardrocka i psów rasy labrador retriever.

mariusz-nykdr Mariusz Nyk 
Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk gospodarczy, doradca podatkowy dla przedsiębiorców sektora MŚP, szkoleniowiec, trener w zakresie obsługi programów środowiska kadrowo-księgowego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w zakresie analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, polityki podatkowej, rachunkowości finansowej. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych i dydaktycznych w obszarze problemów mikro- i makroekonomicznych oraz polityki społeczno-gospodarczej Polski.

waldemar-olbrykWaldemar Olbryk 
Dyrektor zarządzający funkcji wsparcia Skanska.
Ekspert w dziedzinie B2B i budowania relacji biznesowych. Od blisko 20 lat działa w obszarze inwestycji, nieruchomości i infrastruktury. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w biznesie i wspieraniu zmian w jego otoczeniu – także na styku sektora prywatnego i publicznego. Doświadczony menedżer i specjalista w zarządzaniu projektami. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada tytuł Profesjonalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute (PMI®).

piotr-olczykPiotr Olczyk
Dyrektor ds. Operacyjnych w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu marketingowego zarządzania firmą oraz studiów MBA realizowanych na Franklin University WSB Wrocław. Karierę zawodową związał z przemysłem tekstylnym, pełniąc początkowo funkcję szefa sieci sprzedaży detalicznej w Wólczanka S.A., a następnie w Vistula Group. Od 9 lat sprawuje stanowiska dyrektorskie w takich firmach jak: Troll Sp. z o.o., Top Secret Sp. z o.o. oraz Redan S.A. Jako Wiceprezes Zarządu spółki BYTOM S.A. z sukcesem realizował  program naprawczy, zmierzający do poprawy wyników finansowych spółki. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

parlinskaJoanna Parlińska
Strategiczne Zarządzanie Projektowaniem i Projektanckie Myślenie w SFY, Soft For You
Szef Firmy Człowiek – Scentralizowana Innowacja i Projektanckie Myślenie dla cyfrowej strategii ODC (SFY), Oprogramowanie Dla Ciebie (soft for you), umiejscowionej w Barcelonie. Jej głównym obszarem działań jest Cyfrowe Zdrowie. Obecnie pracuje nad dwoma projektami opieki zdrowotnej, umożliwiając Jej zaprojektowanie Smart Glasses do zastosowania przy chirurgii i zwiększeniu opieki nad pacjentem w obszarze Stwardnienia Rozsianego. Jest jednym z oficjalnych Marzycieli z Imagine Express 2015, gdzie niedawno została członkiem zespołu odpowiedzialną za metodologię idei. Posiada tytuł Magistra z Zarządzania projektami który pobudza Jej pasję do czynienia świata lepszym miejscem przez znajdowanie wspólnych punktów w projektowaniu, biznesie i technologii.

piech-2
Krzysztof Piech
Prezes Zarządu, Fundacja FabLab Łódź
Współtwórca FabLab Łódź, organizacji promującej kulturę zaradności w sferze techniki i nowych technologii. Inżynier IT zafascynowany techniką i tworzeniem przedmiotów użytkowych. W ostatnim czasie związany był również z projektem Centrum Nauki i Techniki EC1.

a-pieczonkaAndrzej Pieczonka
Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Konsulat Generalny RP w Szanghaju
Ur. W 1959 roiku w Katowicach, Magister ekonomii Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznej Akademii Ekonomicznej / Katowice, Działał przez wiele lat w eksporcie polskich maszyn górniczych i urządzeń do ChRL i innych krajów pozaeuropejskich. 1986 – 1991 – Handlowiec /rynki azjatyckie – Przedsiębiorstwo Eksportu KOPEX Katowice, 1996 – 2003 Dyrektor ds. Eksportu – KOPEX S.A. Katowice. Zaangażowany od wielu lat w służbie dyplomatycznej: 1991 – 1996 – Attache ds. Handlowych – Ambasada RP w Kuwejcie, 2003 – 2008 – Konsul i Radca Handlowy, kierownik Biura Radcy Handlowego Konsulat Generalny RP w Hongkongu, 2008 – do chwili obecnej – I Radca / szef Wydziału

Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Żonaty, jedna córka. Zainteresowania: podróże, języki obce, film, historia i tradycje Chin
Czytaj dalej


jerzy-pietruchaJerzy Pietrucha
Prezes Zarządu i CEO, Grupa Pietrucha
Manager i inwestor. Z Grupą Pietrucha związany od 2009 roku, reprezentuje trzecie pokolenie rodzinnych przedsiębiorców. W wyniku wdrożenia planu sukcesji w 2012 roku przejął stery rodzinnego przedsiębiorstwa i od tego czasu konsekwentnie buduje konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji najwyższej klasy zaawansowanych produktów z tworzyw sztucznych o bardzo szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. Grupa działa w 35 krajach, na 5 kontynentach. W ramach funduszu inwestycyjnego JPB prowadzi również szeroko zakrojoną prywatną działalność inwestycyjną.Absolwent St. Claire’s College w Oxfordzie, Politechniki Gdańskiej na wydziale Inżynierii Materiałowej, University of Warvick na wydziale Inżynierii Produkcji.

Absolwent studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.
Czytaj dalej

konrad-pokutyckiKonrad Pokutycki 
Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości. Konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, członek Rady Nadzorczej Zelmer S.A. W latach 2010-2014 wybrany jednogłośnie na dwie kadencje, społecznie pełnił funkcję prezesa CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów

AGD. W 2015 r. otrzymał prestiżową nagrodę Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, nowatorskie pomysły oraz innowacyjne rozwiązania, konsekwentnie wdrażane w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Czytaj dalej

postolska-2

 

Ewa Postolska
Prezes Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, operatora funduszu zalążkowego StartMoney.
Doświadczony doradca inwestycyjny i strategiczny, na co dzień pracujący z innowacyjnymi firmami z wielu obszarów. Dotychczas StartMoney wsparło jedenaście startupów

Plik wzorcowy.cdrŁukasz Prysiński  
Dyrektor MBA, doradca finansowy, specjalista w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji działalności firm, trener rozwoju osobistego
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Od 2013 roku jest studentem kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN. Specjalizuje się w optymalizacji:, sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, procesów zarządzania, systemów motywacyjnych, rozwoju osobistego i zawodowego.Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener i szkoleniowiec. Jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu.

Uczestniczy także w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od dziesięciu lat wykłada analizę finansową i rachunkowość zarządczą w uczelniach polskich i zagranicznych.
Czytaj dalej

0001Daniel Przastek
Dramaturg, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ds. finansowych i rozwoju.
Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Stypendysta Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo (USA). W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor książki Środowisko teatru w okresie stanu wojennego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularyzujących naukę. Publikował na łamach: „Notatnika Teatralnego”, „Opcji”, „Przeglądu Powszechnego”, „Teatru”, „Nietaktu!”, „Rocznika Nauk Politycznych”, „Świata i Polityki”,

„Przeglądu Europejskiego”, „Społeczeństwa i Polityki”, „Dziejów Najnowszych”, „Studiów Politologicznych”, „Studiów BAS”. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie przygotował w 2007 roku wystawę Teatr stanu wojennego. W 2009 roku współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu edukacyjno-naukowego Rok kultury niezależnej. Współtwórca studenckiego zespołu „Teatr i Polityka” z którym stworzył siedem spektakli teatralnych. W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej współpracował, jako dramaturg, z Michałem Zadarą przy produkcji Orestei Iannisa Xenakisa i Krzysztofem Pastorem realizując balet I przejdą deszcze… do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2011 roku współpracował, ponownie jako dramaturg, z Michałem Zadarą, przy realizacjach spektakli Awantura warszawska w Muzeum Powstania Warszawskiego, Prolog Czesława Miłosza w Instytucie Teatralnym w Warszawie, a w 2012 Hotel «Savoy» Józefa Rotha w Teatrze Nowym w Łodzi, w roku 2014 w Teatrze Polskim we Wrocławiu Dziady cz. I, II i IV oraz Upiór Adama Mickiewicza, a w roku 2015 Dziadów część III. W tym samym roku współtworzył Fantazego Juliusza Słowackiego w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie. W 2015 roku razem z Martą Streker we Wrocławiu przygotował Ostatni „LOT” czyli historia »superbohatera« z Polski Ludowej inspirowany biografią Hieronima Wysockiego „LOTa”. W 2016 ponownie współpracował z Michałem Zadarą w Teatrze Polskim we Wrocławiu nad Dziadów części III Ustępem, Objaśnieniami i Do przyjaciół Moskali Adama Mickiewicza. W tym samym roku z Centralą w Galerii Narodowej Zachęta współtworzył Orestesa Eurypidesa. Wspólnie dokonali adaptacji Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego na potrzeby Teatru Polskiego Radia. Współautor projektu laboratorium naukowo-artystycznego w Teatrze Polskim w Warszawie Sześć polskich mów. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. W 2013 jako dyrektor artystyczny współtworzył I edycję Eye on Culture Festiwal – wydarzenie artystyczne prezentujące sztukę z krajów dawnego europejskiego bloku wschodniego. W latach 2014-15 koordynator programowy Białołęckiego Festiwalu Komediowego „Zabafka” oraz twórca i kurator Sceny Impresaryjnej Białołęckiego Ośrodka Kultury. Pomysłodawca premier studenckich w Teatrze Polskim w Warszawie i Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od roku 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START, od roku 2016 jego dyrektor artystyczny.
Czytaj dalej

malgorzata-pujszno
Małgorzata Pujszo

Head of Digital Production
Z przemysłem kreatywnym związana jest od 2008 roku. Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W Deloitte Digital kieruje agencyjnym działem produkcji digitalowej. Odpowiada za realizację projektów dla marek globalnych na kilkunastu rynkach europejskich. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także koordynowania projektów. Specjalizuje się w procesach usprawniających pracę i podnoszenie jakości produkcji w zakresie marketingu interaktywnego.

radoslaw-pyffel-2
Radosław Pyffel

D
ziennikarz, publicysta, socjolog, prezes Centrum Studiów Polska-Azja.
Od 18 lipca 2016 r. przedstawiciel Polski i wicedyrektor Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Znawca kultury Chin, konsultant do spraw rynku chińskiego. Ekspert do spraw Azji w Instytucie Globalizacji w Gliwicach oraz w Instytucie Sobieskiego. Pracownik naukowy i wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie. Autor licznych artykułów i książek dotyczących Azji.

rablin-schubertElżbieta Rablin-Schubert
A
dwokat od 2010 roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku ekonomia oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej we współpracy z Columbus Law School (Washington), studiowała także na Wydziale Prawa Universita degli studi di Siena we Włoszech. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund dla młodych liderów oraz Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda dla wyróżniających się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej studentów. Wykładowca Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracowała z Komisją

Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz Common Core of European Private Law (europejski projekt unifikacji prawa cywilnego). Specjalizuje się w praktyce bankowej oraz szeroko rozumianych zagadnieniach prawa cywilnego. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo w dziedzinie finansowania nieruchomości, projektów infrastrukturalnych oraz emisji instrumentów dłużnych. Doradzała w szczególności przy transakcjach finansowania stadionów i lotnisk – przedsięwzięć związanych z organizacją Europejskich Mistrzostw w Piłce Nożnej w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie (EURO 2012). Posiada również szerokie doświadczenie procesowe dotyczące sporów inwestycyjnych i odpowiedzialności odszkodowawczej..
Czytaj dalej


Stanisław Radomiński
 radominski
Członek Zarządu Quizit Sp. z o.o.
Doświadczony konsultant, kierownik projektów oraz trener. Obecnie zaangażowany w budowę pierwszego polskiego rozwiązania typu unit dose (zrobotyzowany system do przygotowywania leków w dawkach jednostkowych dla pacjentów szpitalnych).

radoslaw-ratajczak-2Radosław Ratajczak
Pomysłodawca i współtwórca koncepcji SHOPY
Ekspert design thinking i wielki fan metodologii jako metody tworzenia innowacji. Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Szkoleniowiec design thinking, blue ocean strategy, negocjacji, zarządzania. Twórca i przez 12 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Z pasją zajmuje się przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Był Brokerem Innowacji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy, obecnie Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii UTP. Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz. W SHOPIE odpowiada za strategiczny rozwój.

0004Wojciech Rodek
Zastępca Dyrektora ds artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi
Dyrygent, urodzony w 1977 roku w Brzegu. Gry na fortepianie uczył się od 8 roku życia w PSM I st. w Namysłowie i w PSM II st. we Wrocławiu u Jacka Gębskiego i Krystyny Puchały-Kajdasz. W latach 1998-2003 studiował dyrygenturę w klasie prof. Marka Pijarowskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie debiutował w 2000 roku z Orkiestrą Symfoniczną AM. Ukończył również Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie. W 2005 roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie pracował w latach 2005-2007. Prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada tytuł doktora sztuki. Laureat II nagrody na III Przeglądzie Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego

w Białymstoku (2002). W 2011 roku został wyróżniony Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii: Najlepszy Dyrygent. W 2015 roku odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze-Gloria Artis”. Od 2010 roku związany jest z Filharmonią Lubelską /dyrektor artystyczny, I dyrygent/ i Gliwickim Teatrem Muzycznym /kierownik muzyczny, dyrygent/. W 2014 roku został dyrektorem artystycznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Dyrygował wieloma zespołami symfonicznymi m.in. Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą „Sinfonia Iuventus”, orkiestrami filharmonicznymi w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lwowie, Weronie, orkiestrami w Toruniu, Płocku, Łomży, zespołami kameralnymi „Capella Bydgostiensis”, „Capella Cracoviensis”, „Leopoldinum”. Stale współpracuje z Ankara Presidential Symphony Orchestra, Antalya State Symphony Orchestra, Bursa Regional Symphony Orchestra, Izmir State Symphony Orchestra, European Johann Strauss Orchestra, INSO-Lviv, Lviv Philharmonic Orchestra. Występował z wybitnymi solistami (m.in. Rafał Blechacz, Konstanty A. Kulka, Tomasz Strahl, Idil Biret, Ingolf Wunder, Michael Vaiman, Olga Rusina, Alexandre Dubach, Krzysztof Jakowicz, Marcin Zdunik, Paweł Wakarecy, Gavriel Lipkind, Lukas Geniusas, Jakub Jakowicz, Johannes Moser, Gautier Capucon, Gulsin Onay, Alexander Markov). Wojciech Rodek przygotowywał premiery dla Theatre Montansier w Wersalu (Mozart Apollo i Hiacynt), Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu (Loewe My Fair Lady), festiwalu „Wratislavia Cantans” (Britten Mały kominiarczyk), Gliwickiego Teatru Muzycznego (Lehar Wesoła wdówka, Strauss Noc w Wenecji, Rodgers The Sound of Music, Lippa The Addams Family – Teatralna Nagroda im. J. Kiepury 2015 za najlepszy spektakl), Teatru Wielkiego-Opery Narodowej (Zubel Oresteja). Od 2002 roku gości regularnie z zespołem „Opera Polska” w najważniejszych salach koncertowych Europy i Chin m.in. w: Bazylei, Bernie, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Salzburgu, Wiedniu, Zurichu, Pekinie, Szanghaju. Brał udział w renomowanych festiwalach: „Wratislavia Cantans”, „Xanten Sommerfestspiele”, „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”, „Wirtuozi” we Lwowie, Międzynarodowym Festiwalu im P. Czajkowskiego i N. von Meck w Winnicy. Od 2013 roku prowadzi orkiestrę Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, a od 2014 roku dyryguje w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dyskografia Wojciecha Rodka zawiera nagrania muzyki symfonicznej, filmowej i rozrywkowej /m. in. m.in. VII symfonia A. Illaramendi z Chórem i Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie; Koncert na głos i orkiestrę Witolda Friemanna z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, sol. M. Rodek; I Koncert wiolonczelowy D. Szostakowicza z Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, sol. G. Lipkind; Koncert skrzypcowy A. Berga z NOSPR, sol. K. Jakowicz; „Melodramat” L. Zielińskiej z NOSPR, „Zamiana”, muz. M. Mirowski, The Film Harmony Orchestra; „ENEN”, muz. B. Gliński, „Sinfonia Varsovia”; „City Island”, muz. J.A.P. Kaczmarek, Polska Orkiestra Radiowa; „Get Low”, muz. J.A.P. Kaczmarek, Polska Orkiestra Radiowa; „Kanapka z człowiekiem”, muz. P. Gintrowski, Polska Orkiestra Radiowa; Lubelskie prawykonania, Filharmonia Lubelska/. Nagranie VII symfonii Angela Illaramendi zdobyło prestiżowe wyróżnienie hiszpańskiego czasopisma „Compact CD” jako najlepsze nagranie muzyki hiszpańskiej roku 2009. Nagranie to zostało wykorzystane również jako ścieżka dźwiękowa do filmu „La Buena Nueva” w reżyserii Heleny Taberna i uzyskało nagrodę XIV Festiwalu Filmowego w Tuluzie. We wrześniu 2015 roku Wojciech Rodek został z-cą dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi.
Czytaj dalej

lszek-romanowskiLeszek Romanowski
Business Development Manager EMEA w Grupie Nowy Styl
Ekspert z wieloletnim stażem w branży mebli biurowych. Swoje doświadczenie budował pracując w obszarze marketingu i sprzedaży kompleksowych rozwiązań dla przestrzeni biurowych. Jest współautorem artykułów branżowych publikowanych w Harvard Business Review Polska, Rzeczpospolita, Meble Plus, Office World, Modern Office Manager, Facility Manager, Office and Facility. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas autorskich szkoleń branżowych związanych z produkcją i dystrybucją mebli a także z organizacją przestrzeni biurowej. Prowadzi treningi dla kadry kierowniczej i operacyjnej, w tym pracowników bezpośredniej obsługi klienta. Obecnie jest odpowiedzialny za budowę sprzedaży kontraktowej na rynkach europejskich.


agata-rutkowska-2Agata Rutkowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
W 2016r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Dysertacja doktorska została napisana w oparciu o doświadczenie zawodowe w zakresie przystosowania struktur samorządu terytorialnego do standardów i wymagań Unii Europejskiej. Od 2004r. zajmuje się tematyką Funduszy Strukturalnych. W swojej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków, rozliczania oraz wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
Czytaj dalej

dariusz-sokolowskiDariusz Sokołowski
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Smart Engineering Cluster (koordynator) Współwłaściciel firmy Albraco oraz właściciel RGB Architekci , uprawniony projektant architektury z 12-letnim doświadczeniem zdobytym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Specjalizuje się w architekturze mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej związanej z obsługą transportu zbiorowego (terminale lotnicze, autobusowe, dworce kolejowe). Obecnie koordynator ds. architektonicznych na budowie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, który po oddaniu stanie się najnowocześniejszym obiektem kolejowym w Polsce. Współzałożyciel klastra SEC (Smart Engineering Cluster). skupiającego firmy/osoby/uczelnie pracujące nad tematyką BIM i jej rozwojem na obszarze województwa łódzkiego. Współautor artykułów w tematyce BIM.

stacewicz-2


Cezary Stacewicz
Global Manager w Pixel Technology
Obecnie odpowiada za międzynarodowy rozwój firmy i jej wizerunek. Były Chief Product Officer Business Link Poland i Manager Business Link Łódź. Fan nowych technologii, futurologii i podróży.

kinga-stanislawska


Kinga Stanisławska

Partner Zarządzający i Założyciel Experior Venture Fund
Odpowiedzialna za całokształt działalności Funduszu, w tym za pozyskiwanie i selekcję projektów, budowanie wartości i doradztwo w zakresie inwestycji. Od 17 lat zajmuje się inwestycjami, bankowością i finansami. . Kinga jest również Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz aktywnie wspiera kobiety w biznesie. Jest mentorem w Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet.

henryk-stawickiHenryk Stawicki
Od 13 lat pomaga organizacjom tworzyć strategie brandów, usług i produktów w oparciu o design. Po praktykach w londyńskim Brunswick Arts Consulting wyjechał do Nowego Jorku. Tam dołączył do zespołu Replay Creative, kreatywnej agencji softwarowej, oraz zespołu School of Design Strategies na Parsons School of Design na kierunku Strategic Design and Management na Parsons, drugiej najlepszej uczelni wzorniczej na świecie. Współpracował z sekcją Handlu i Inwestycji Polskiego Konsulatu RP w NYC. Prowadzi strategiczno-kreatywną agencję Change Pilots. Szkoli i doradza w obszarze zarządzania i strategii designu oraz procesu projektowego skierowanego do biznesu i projektantów. Wykłada Design Management na School of Form w Poznaniu, jest członkiem rady programowej Gdynia Design Days oraz Festiwalu Myślenia Projektowego w Łodzi. 

Jego klientami byli m.in.: Sekcja Handlu i Inwestycji Polskiego Konsulatu RP w Nowym Jorku, Design Terminal Hungary, Brain Station Costa Rica, Polska Witalna, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Creascope Creative Business Kiev, Dywilan, TODA New York, Capgemini Polska, Replay Creative NYC, Thrillist Media Group, Defra, SureDone, Kielecki Park Technologiczny, Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych, Łódź Design Festival, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Gdynia Design Days.
Czytaj dalej

r-stepienRadosław Stępień 
Doradca Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2012, Wiceprezydent Miasta Łodzi w latach 2012-2014, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2014-2016.
Studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia prawnicze na tej uczelni. Był asystentem na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W latach 80. działał w tzw. ruchu samokształceniowym, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował Komitet Samoobrony Młodych, zajmował się m.in. kolportażem ulotek drugiego obiegu i działalnością kurierską. Po przemianach politycznych został pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, następnie dyrektorem wydziału strategii miasta w łódzkim magistracie. W 1999 został wiceprezesem zarządu w prywatnej grupie brokerskiej,

od 2003 do 2005 był dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w urzędzie marszałkowskim województwa łódzkiego. Powrócił następnie do biznesu, pełniąc kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 został szefem gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. 23 marca 2009 powołany na podsekretarza stanu w tym resorcie. Z dniem 23 listopada 2011 objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z dniem 28 lutego 2012 został odwołany ze stanowiska. 1 marca 2012 został przedstawiony przez prezydent Hannę Zdanowską jako wiceprezydent Łodzi. Dwa lata później zrezygnował z tego stanowiska w związku z objęciem funkcji wiceprezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności, następnie przystąpił do Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tej ostatniej w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu.
Czytaj dalej

jaroslaw-suchan


Jarosław Suchan

Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi
Historyk sztuki, krytyk i kurator. Twórca lub współtwórca wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej, autor licznych tekstów poświęconych awangardzie, modernizmowi, współczesnym praktykom artystycznym i krytyce instytucjonalnej publikowanych w kraju i za granicą, redaktor książek na temat twórczości Władysława Strzemińskiego, Tadeusza Kantora i polsko-żydowskiej awangardy. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2009.

wojciech-szewko-2dr Wojciech Szewko
ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego
Wiceminister Nauki, b. wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, b. doradca Premiera RP.  Prezes Fundacji Centrum Studiów Strategicznych oraz Fundacji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Wykładowca Akademii Obrony Narodowej, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Członek zarządu Chambre de Commerce & d’Industrie Tuniso-Polonaise Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej „Interpress” oraz Chińsko Polskiej Fundacji Komunikacji i Rozwoju.

karol-szmich-2Karol Szmich
Prezes Zarządu rodzinnej grupy kapitałowej Delia Cosmetics
Absolwent Politechniki Łódzkiej. W latach 2003 – 2008 w firmie Accenture jako konsultant doradzał w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. W 2008 roku na stałe związał się z  firmą rodzinną i pełnił w niej funkcję Dyrektora Operacyjnego, zarządzając obszarami zaopatrzenia, logistyki, produkcji oraz IT. Od 2012 roku  z ramienia Zarządu objął również pieczę nad działem sprzedaży, odnotowując w ciągu 4 lat znaczny wzrost obrotów. Nieustająco rozwija dystrybucję na całym świecie, docierając z produktami Delia Cosmetics i Cameleo do 65 krajów.Z początkiem roku początkiem roku 2015 stanął na czele Delia Cosmetics Sp. z o.o obejmując stanowisko Prezesa Zarządu. Jego pasją są nowe technologie, a testowanie lokalnej kuchni to ulubiony element międzynarodowych podróży.

szymalak

Sylwester Szymalak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 Łódż oraz Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych Organika S.A.
Absolwent Politechniki Łódzkiej . Od 04.1993 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej  „Organika” S.A. w Łodzi w skład której wchodzą  przedsiębiorstwa o profilu  produkcyjnym takie jak  : „ORGANIKA” – producent chemii przemysłowej i chemii gospodarczej, „ORGANIKA-CAR”- producent płynów eksploatacyjnych i  kosmetyków samochodowych, „OILTECH”- producent  olejów samochodowych, SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” -produkcja wyrobów ze spienionego polistyrenu, „FAMED” producent oświetlenia medycznego, oraz  firma branży usług technicznych „ORTECH”.  Od 1994 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia KLUB 500-Łódź , Członek klubu ROTARY Club Łódź ,

w latach 2010-2011 Prezydent Klubu, Prezes Zarządu Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego W.Ł. Członek Rady Innowacyjności W.Ł. Członek Rady Biznesu Politechniki Łódzkiej, Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego..
Czytaj dalej

tarnowska-ok
Dorota Tarnowska
Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group
Posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, cywilnego oraz podatkowego, w tym prawnej obsługi korporacyjnej spółek i grup kapitałowych oraz w procesach przekształcenia i połączenia spółek. Na co dzień zajmuje się również wsparciem prawnym w procesie sukcesji przedsiębiorstw na gruncie prawa handlowego i spadkowego.

piotr-wawrzyniak

 

Piotr Wawrzyniak
Dyrektor Regionu Departamentu Private Banking Deutsche Bank Polska
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą produktów finansowych. Służył radą m.in. Klientom takich banków jak: PKO Bank Polski, Bank BPH, BGŻ, Citi Handlowy. Od blisko dwóch lat wspiera Klientów z segmentu Private Banking w Deutsche Bank w tworzeniu efektywnych strategii pomnażania majątku.

Plik wzorcowy.cdr

Piotr Wesołowski
Dziennikarz polityczny Gazety Wyborczej 
Z tytułem związany od 1989 roku. W tym czasie rozmawiał z najważniejszymi politykami w kraju – prezydentami RP, premierami, ministrami i parlamentarzystami. Publikował reportaże i wywiady w “Dużym Formacie” i “Wysokich Obcasach” oraz ogólnopolskiej “Gazecie Wyborczej”. Ma własne autorskie programy w telewizji Toya. Wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku w 2010 roku w Łodzi. Autor lub współautor książek “Komunikatorzy” (wspólnie z Jerzym Bralczykiem”, “Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce”, “100 lat Widzewa Łódź”.

dariusz-wojtaszek-2Dariusz Wojtaszek
Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W PARP od 2009 r. Bezpośrednio przed podjęciem pracy w PARP, w latach 2005-2008, pełnił funkcję I Sekretarza ds. Ekonomicznych – najpierw w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Waszyngtonie (z siedzibą w Nowym Jorku), następnie w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Od początku pracy zawodowej związany z administracją publiczną-Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Polska Agencji Inwestycji Zagranicznych SA, Ministerstwo Skarbu Państwa (konsultant przy projekcie Banku Światowego), Agencja Prywatyzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1992).

Ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego
Czytaj dalej
.

marek-wojcikMarek Wójcik
Ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich
W latach 2014 – 2015 wiceminister administracji cyfryzacji odpowiedzialny m.in. za nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, wieloletni uczestnik prac zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011) oraz jeden z współautorów Narodowego Programu Zdrowia 2007 – 2015, członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego.

slawomir-wiakprof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej
urodził się w 1948 r. W 1967 r. ukończył Technikum Elektrotechniczne w Żychlinie i zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej i w 1973 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w Politechnice Łódzkiej, najpierw jako asystent stażysta, a następnie jako asystent i wreszcie starszy asystent. W 1979 obronił pracę doktorską. Po doktoracie odbył kilka staży zagranicznych na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie w Pawii we Włoszech. Rezultatem pobytów w pierwszym z tych ośrodków była zakończona w 1990 r. rozprawa habilitacyjna. W 1993 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 2005 r. zwyczajnego. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Od października 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych. W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ., a w kadencji 2012-2016 prorektorem ds. edukacji Politechniki Łódzkiej. W kwietniu 2016 r. został wybrany na rektora Politechniki Łódzkiej na czteroletnią kadencję. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 artykułów naukowych. Jest autorem lub współautorem około 80 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, 8 monografii, kilkunastu rozdziałów w książkach oraz 6 podręczników i skryptów. Współpracuje lub współpracował z różnymi ośrodkami naukowymi za granicą, w tym uniwersytetami w Southampton w Wielkiej Brytanii, Pawii we Włoszech, Mariborze w Słowenii, Czech Zachodnich w Pilznie w Czechach, Coimbrze w Portugalii, Vigo w Hiszpanii, d’Artois w Berthune we Francji, METU w Ankarze w Turcji oraz z Czeską Akademią Nauk. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Alessandra Volty (nadanym przez Uniwersytet w Pawii z okazji 200-lecia wynalazku Alessandra Volty), Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem “Pro Patria” za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP oraz Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego przyznawanym przez oddział łódzki SEP. Nagradzany wielokrotnie nagrodami rektora Politechniki Łódzkiej oraz nagrodami branżowymi PAN.

.

Czytaj dalej

maciej-zabelski-2Maciej Zabelski
Ekspert ochrony zdrowia, wiceprezes A.M.G. Finanse Sp. z o.o., prezes Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.
Od ponad 8 lat odpowiada za realizację projektów doradztwa w zarządzaniu i restrukturyzacji naprawczej szpitali publicznych należących do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych, Uniwersytetów Medycznych, samorządów wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Specjalizuje się w aspektach prawnych restrukturyzacji naprawczej, a w szczególności restrukturyzacji osobowej oraz w prawie zamówień publicznych, jak również procesach przekształceń i komercjalizacji placówek medycznych. W ramach spółki AMG Centrum Medyczne odpowiada za zarządzanie szpitalami publicznymi przez prywatnego operatora.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia w zakresie prawa publicznego, prawa zamówień publicznych, zarządzania, negocjacji oraz business relations
Czytaj dalej

katarzyna-zawadzka-2

Katarzyna Zawadzka
Brand Manager, Hexeline
Absolwentka jednej z najlepszych uczelni na świecie kształcącej ludzi mody – prestiżowej POLIMODY, na wydziale Luxury Management. Od blisko 10 lat czuwa nad wizerunkiem oraz rozwojem marki Hexeline, rodzinnej firmy, której właścicielem, załóżycielem i głównym projektantem jest Halina Zawadzka. Zgrany duet matki i córki z sukcesem rozwija markę na rynku rodzimym i zagranicznym, o czym świadczą liczne nagrody, m.in.”Superbrands”, tytuł “The Leading Woman Entrepreneurs of the World” – nagroda przyznana przez organizację Star Group z Los Angeles zajmującą się promocją kobiet biznesu na całym świecie, czy wielokrotne wymienienie nazwiska Haliny Zawadzkiej na liście “50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” przez Home&Market.

marcin-zawadzkiMarcin Zawadzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Senior Apartments Sp. z o.o.
Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej; w 1999 zdobył specjalizację w zakresie chirurgii dziecięcej. W 2001 ukończył studia podyplomowe z Zarządzania ZOZ w Warszawskiej SGH, a następnie w latach 2005-2007 zdobył tytuł MBA na Uczelni im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Finalista konkursu Entrepreneur Of The Year Ernst and Young w 2011r. Finalista konkursu Lwy Koźmińskiego z 2016r. Założyciel i wieloletni Prezes Zarządu firmy MEDI-system Sp. z o.o. W latach 2014-15 Przewodniczący jej Rady Nadzorczej. Firma rozpoczęła działalność w 2001 roku; dzisiaj to duża firma medyczna specjalizująca się w opiece długoterminowej, dysponująca blisko 700 łóżkami w 7 ośrodkach stacjonarnych oraz kilkoma ośrodkami ambulatoryjnymi.

Od 2016r. jej 100% właścicielem jest europejski gigant w branży – firma ORPEA. Marcin Zawadzki w 2016 roku uruchomił nowy projekt – firmę Senior Apartments, która z rozmachem implementuje w Polsce, znaną na świecie ideę assisted living – czyli apartamentów i mieszkań senioralnych, przeznaczonych dla osób, które okresowo lub stale wymagają już pomocy osób trzecich jednak wykluczają możliwość skorzystania z placówek instytucjonalnych o charakterze domu opieki.
Czytaj dalej

malgorzata-zielinska
Małgorzata Zielińska
Dyrektor Biura Sektora Publicznego DNB Bank
Z bankowością związana od 1998 roku, z DNB Bankiem od 2006 roku, wcześniej pracowała w Banku Handlowym, Kredyt Banku i Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze samorządów, w szczególności w emisjach obligacji komunalnych i przychodowych oraz projektach strukturyzowanych, . Absolwentka SGH w Warszawie, kierunku: finanse i bankowość.

Bożena Ziemniewicz bozena-ziemniewicz
Wiceprezes Zarządu, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Właścicielka firmy szkoleniowej BRITISH CENTRE, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Menedżerka z wieloletnim stażem – nominowana do tytułu Menedżera Roku Województwa Łódzkiego 2015. Jest wiceprzewodniczącą Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Za zasługi dla tego środowiska nagrodzona Złotym Flipchartem. Odznaczona Honorową Złotą Odznaką KIG 2015. Intensywnie działa na rzecz rozwoju regionu, zaangażowana w promowanie przedsiębiorczości kobiet, działa w MFK Nauki i Biznesu przy SGH i Polskim Stowarzyszeniu Właścicielek Firm, za co otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Laureatka wielu plebiscytów, m in. Kobieta Roku 2011, Kobieta Przedsiębiorcza 2012, Kobieta Kreuje 2012.

Prowadzi Łódzki Salon Gospodarczy oraz promuje ideę uczenia się przez całe życie jako Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning.
Czytaj dalej

elzbieta-zorawska

Elżbieta Źórawska – Gałuszka
od ponad 6 lat wdraża koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu w PwC
Jest inicjatorką, współautorką i wieloletnią menadżerką innowacyjnych projektów i inicjatyw (m.in. programu coachingowego dla liderów społecznych, programu mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych, programu innowacji społecznych) Elżbieta posiada kilkuletnie doświadczenie m.in. w rozwijaniu innowacji społecznych, współpracy biznesu z przedsiębiorcami społecznymi i NGO, projektowaniu i wdrażaniu strategii wolontariatu pracowniczego, raportowaniu społecznym. Jest moderatorką i pasjonatką Design Thinking. Obecnie ze strony PwC odpowiada za zarządzanie dwoma inkubatorami innowacji społecznych utworzonymi wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

plik_wzorcowy1-5
Jakub Żurawiński

Doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.
Doświadczony ekspert z dziedziny restrukturyzacji i sukcesji biznesu. Na co dzień nadzoruje tworzenie i wdraża plany sukcesji w dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego i sukcesji biznesu przy wykorzystaniu krajowych oraz zagranicznych struktur.

footer-register

Kontakt

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account