scan-1-1

Program

I dzień 28.09.2015

Godzina

Wydarzenie

15:30 – 16:30

Czytaj więcej

MATEUSZ GRZESIAK „LIDER PRZYSZŁOŚCI”

Lider stał się zawodem przyszłości, a co za tym idzie, w ramach wspierania swojego zespołu w rozwoju nowoczesny menadżer potrzebuje wykorzystywać umiejętności miękkie pozwalające mu w pełni realizować postawione zadania. Najważniejsze z nich to:
1. Motywowanie grupy, aby skutecznie osiągała cele.
2. Świadome komunikowanie się z zespołem.

Prezentacja będzie zawierała w sobie szereg narzędzi potrzebnych menedżerowi, aby działał z zgodnie z zasadami nowoczesnego przywództwa:

 • piramida motywacji – jak działa motywacja w ujęciu najnowszych trendów i jak skutecznie zaangażować innych do działania,
 • komunikacja świadoma i nieświadoma – co warto sobie uświadomić, aby uniknąć niespójności w komunikacji i panować nad swoim wpływem na innych,
 • zasady precyzyjnej komunikacji – na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie dawania feedbacku, aby został przyjęty i wdrożony do działania,
 • zasady komunikacji w sytuacjach stresowych – na co trzeba zwrócić uwagę w sytuacjach wysokiego ryzyka utracenia kontroli nad sobą, aby utrzymać jakość komunikacji na najwyższym poziomie.

Partner panelu:

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

BUDOWA ZAUFANIA MIĘDZY BIZNESEM I NAUKĄ NA PRZYKŁADZIE KLASTRÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Partner merytoryczny:

Moderator:

Dionizy Smoleń, Senior Manager, PwC

Tematyka panelu:

 • Przedsiębiorcze odkrywanie w ramach realizowanego Projektu dla woj. łódzkiego
 • Bariery we współpracy nauka – biznes
 • Inicjatywa klastrowa – skuteczne rozwiązanie

Paneliści:

 • Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, ale także Doradcą Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki.
 • Paweł Nowicki – Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., Klastrer BioTechMed Mazovia
 • Kazimierz Murzyn – Dyrektor Zarządzający Klaster Lifescience Kraków
 • Michał Grabarz – Przedstawiciel Klastra ICT Polska Centralna
 • Eric Brown – region West MIdlands w Anglii

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

EDUKACJA ZAWODOWA DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Gość specjalny:

 • dr hab. Elżbieta Kryńska – Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Helen Hoffmann – przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Karl Wieczorek – Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii

Prelegenci:

 • Dr Iwona Kukulak-Dolata– Katedra Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  „Kształcenie zawodowe w branży mechatronicznej, a potrzeby łódzkiego rynku pracy”
 • Helen Hoffmann– przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  „Priorytety Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, z włączeniem praktyk zawodowych i kształcenia osób dorosłych”
 • Karl Wieczorek– Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
  „Główne zasady odbywania praktyk zawodowych w Austrii i nowe wyzwania z tym związane”

Moderator panelu: dr Kazimierz Kubiak – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI Społecznej Akademii Nauk

Paneliści:

 • dr hab. Elżbieta Kryńska – Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Katedra Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Helen Hoffmann – przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Karl Wieczorek – Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
 • Sławomir Wiak – Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Ziemniewicz – prezes British Centre, przedstawicielka Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Stowarzyszenia Klub 500-Łódź, prowadząca Łódzki Salon Gospodarczy
 • Paweł Saar – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi
 • Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
 • Andrzej Kaczorowski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Tematyka panelu:

 • „Kształcenie zawodowe w branży mechatronicznej a potrzeby łódzkiego rynku pracy”
 • „Priorytety Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, z włączeniem praktyk zawodowych i kształcenia osób dorosłych”
 • „Główne zasady odbywania praktyk zawodowych w Austrii i nowe wyzwania z tym związane”

Partnerzy merytoryczni:

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE. WYMIAR SPOŁECZNY I BIZNESOWY

Partner merytoryczny:

Moderator:

Agnieszka Orzechowska, Dyrektor Krajowa Fundacji NESST w Polsce

Tematyka panelu:

XXI wiek, to wiek wyzwań demograficznych związanych ze zmianą modelu rodziny, zmniejszającą się dzietnością, koniecznością pozostawania dłużej na rynku pracy (do 67 roku życia), starzeniem się społeczeństwa, migracjami a także równoległym funkcjonowaniem na rynku pracy czterech pokoleń. Zmieniająca się struktura demograficzna mieszkańców miast, klientów i pracowników firm wpłynie na ofertę wszystkich organizacji, tj. przedsiębiorstw, instytucji kultury, administracji publicznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Celem panelu jest zainspirowanie uczestników do spojrzenia na swoje organizacje i ofertę z perspektywy procesów demograficznych. W ramach wydarzenia przewidzianych jest pięć krótkich prelekcji, prowadzonych przez ekspertów oraz dyskusja moderowana.

 • Prelekcja 1: Międzynarodowe trendy w budowaniu przedsiębiorstw społecznych – Agnieszka Orzechowska NeSST
 • Prelekcja 2: Wyzwania dla Polskich Miast w kontekście rewitalizacji społecznej wielopokoleniowych struktur mieszkańców – Piotr Masłowski
 • Prelekcja 3: Oferta wielopokoleniowa dla miast i dzielnic – wyzwania dla administracji publicznej – Magdalena Pulain
 • Prelekcja 4: Modele zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w warunkach zmiany demograficznej – perspektywa Polska 2025 – Patrycja Woszczyk, Justyna Kliombka – Jarzyna
 • Prelekcja 5: Modele Biznesowe przedsiębiorstw w kontekście zmian demograficznych – perspektywa Polska 2025 – Witold Buraczyński

Prelegenci:

 • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika.
 • Patrycja Woszczyk – HRP Perspective
 • Maria Magdalena Poulain – Prezes Fundacji 2035
 • Witold Buraczyński – Solver Doradztwo Biznesowe
 • Justyna Kliombka – Jarzyna Psycholog biznesu, mentor, coach

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

ROLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ W POLSKIM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Partner merytoryczny:

Moderator:

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej I Rozproszonej

Tematyka panelu:

 • Polityka energetyczna w kontekście procesów przeciwdziałania zmianom klimatu w UE i na świecie
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Producenci OZE na rynku energii
 • Rozwój technologii teleinformatycznych szansą dla rozwoju energetyki rozproszonej
 • Integracja OZE w systemie elektroenergetycznym
 • Finansowanie OZE w Polsce

Prelegenci:

 • Izabela Kielichowska, Dyrektor ds. polityki energetycznej, GE Energy
 • Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu, Enerco Sp. z o.o. Sp. k.
 • Bartłomiej Steczowicz, Prezes Zarządu, Teraz Energia Sp. z o.o.
 • Bohdan Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK AGD – WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I REGIONU

Partner merytoryczny:

Moderator:

Przemysław Lisiecki, dziennikarz TVP Łódź, autor programu „Strefa Biznesu”

Prelegenci:

 • Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 • Marek Cieślak – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Wojciech Konecki – Dyrektor Generalny CECED Polska
 • Michał Frąk – dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Łodzi
 • Zdzisława Wilk, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Łodzi.

Tematyka panelu/sesji (w punktach)

 • Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedaży AGD – porządkowanie rynku czy stymulacja konkurencji?
 • Inicjatywa branży AGD w kontekście eliminacji ryzyk i realnych korzyści dla gospodarczej stabilności i rozwoju regionu
 • Promowanie standardów etyczno-biznesowych dla wzmacniania pozytywnych trendów na rynku AGD
 • Celowość i skuteczność Kodeksów Dobrych Praktyk w budowaniu zaufania konsumentów i ochrony ich interesów

16:30 – 16:50

Czytaj więcej

KONFERENCJA PRASOWA

17:00 – 18:30

Czytaj więcej

SESJA INAUGURACYJNA „TRUDNE ODPOWIEDZI NA PROSTE PYTANIA, CZYLI SCENARIUSZE DLA EUROPY” Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO – PANA PREZYDENTA LECHA WAŁĘSY

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Gość Specjalny:

Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990- 1995

Paneliści:

 • Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 • Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu FM Bank PBP SA

Tematyka sesji:

 • Jakie dziś największe wyzwania ma przed sobą Unia Europejska?
 • Na ile problem uchodźców wpłynie na funkcjonowanie Unii i jej największych państw członkowskich
 • Czego Polska może i powinna oczekiwać od Unii, czego Unia powinna oczekiwać od Polski?
 • Jak funkcjonują unijne regulacje z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy? Gdzie są główne problemy i wyzwania?
 • Jaka będzie Unia jutra? Jakie kraje powinny stać się jej częścią? Czy wspólna waluta euro przetrwa i stanie się walutą całej Unii? Czy marzenia o Stanach Zjednoczonych Europy pozostaną tylko marzeniami?
 • Czy Unia połączy się silną umową handlowo-gospodarczą TTIP ze Stanami Zjednoczonymi i jakie będą jej skutki?

18:30 – 20:00

Czytaj więcej

ROLA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW W BUDOWANIU POLSKIEJ KLASY ŚREDNIEJ

Partner merytoryczny:

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura, Atlantic Council.

Tematyka panelu:

 • Rola samorządu gospodarczego w promowaniu rozwoju polskiej klasy średniej.
 • Firma rodzinna jako droga do budowania klasy średniej w Polsce.

Prelegenci:

 • Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Wojciech Kruk- przedsiębiorca, właściciel firmy W.KRUK S.A
 • Józef Szmich – przedsiębiorca, Prezes firmy Delia Cosmetics Distribution Sp. z o. o.
 • Ewa Sobkiewicz – Salve Medica Sp. z o.o., NZOZ Medica Ewa Sobkiewicz

18:30 – 20:00

Czytaj więcej

NOWA A STARA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

Partner merytoryczny:

Moderator:

Jacek Grudzień – polski dziennikarz, dyrektor łódzkiego oddziału TVP

Tematyka panelu:

 • Problemy uwidocznione przy realizacji Perspektywy 2007 – 2013
 • Wyzwanie w kontekście Perspektywy 2014 – 2020
 • Jak nie zmarnować szans – Perspektywa 2014 – 2020
 • Jak przygotować gospodarkę na czas po roku 2020
 • Jak perspektywicznie inwestować by tworzyć gospodarkę innowacyjną oraz generować miejsca pracy
 • Perspektywa 2014 – 2020 – jako szansa na dogonienie rozwiniętych gospodarek państw UE

Prelegenci:

 • Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Bożena Lublińska – Kasprzak Prezes PARP
 • Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 • Patrycja Zielińska – Wiceprezes ARP S.A.
 • Radosław Stępień – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Mariusz Dziedziński – Prezes Zarządu PL Europa

18:30 – 20:00

Czytaj więcej

MARKA TERYTORIALNA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE KONKUROWANIA GMIN, MIAST I REGIONÓW

Partner merytoryczny:

Moderator:

Adam Mikołajczyk – Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc

W dobie globalizacji i postępu technologicznego samorządy poszukują coraz to nowych instrumentów budowania przewagi konkurencyjnej. Wielu ekspertów wskazuje, że w XXI w. to silna, rozpoznawalna marka JST może być jej strategicznym atrybutem i najcenniejszym kapitałem. Jak z tym wyzwaniem konkurencyjności radzą sobie polskie samorządy? W panelu poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in.: budowania marki jednostki samorządowej, kreowania rozwoju gospodarczego (smart specializations), wdrażania innowacyjnych instrumentów zarządzania rozwojem, aplikacji idei „smart city” w warunkach polskich.

Paneliści:

 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
 • Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska
 • Thomas Schwara – Dyrektor Referatu 86 Standort Baden-Württemberg (SME AND MARKETS) ,Ministry of Finances and Economics
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu ŁARR S.A.

20:00 – 20:30

Czytaj więcej

KAWA POWITALNA PRZED GALĄ + NETWORKING

20:30 –

Czytaj więcej

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA „NAGRÓD GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” BANKIET + AFTER PARTY

II dzień 29.09.2015

Godzina

Wydarzenie

10:30 – 12:15

Czytaj więcej

DESIGN THINKING: DA-SIĘ, CZY NIE-DA-SIĘ?

Partner merytoryczny:

Moderator:

Wojtek Ławniczak – doradca i przedsiębiorca, CEO Service Design Polska

Tematyka panelu:

 • Wpływ design thinking na poziom innowacyjności i konkurencyjności firm
 • Bariery w osiągnięciu sukcesu i jak sobie z nimi radzić
 • Jak się zabrać za design thinking po polsku? Rekomendacje i sugestie

Prelegenci:

 • Eberhard Schrempf – Dyrektor Zarządzający CREATIVE INDUSTRIES STYRIA
 • Ralph Talmont – Strateg Kreatywny i kurator TEDxWarsaw
 • Dr Andrew Walters – Director of Research and Reader in Product Design, PDR
 • Zuzanna Mikołajczyk – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Członek Zarządu Mikomax
 • Anna Wróblewska – Partner i Szef Concordia Design Consulting

10:30 – 12:00

Czytaj więcej

INNOWACYJNOŚĆ – BYĆ ALBO NIE BYĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

Partner merytoryczny:

Opis panelu:

 • Innowacyjność warunkiem wzrostu wartości dodanej i wynagrodzeń
 • Pozycja Polski w rankingach konkurencyjności i innowacyjności
 • Bariery ograniczające poprawę poziomu innowacyjności
 • Usprawnienie transferu wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami szansą dla gospodarki
 • Rola instytucji państwowych w podniesieniu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki

Moderator:

Michał Kobosko, dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Prelegenci:

 • dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Krzysztof T. Borkowski, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC, Wiceprezes Business Centre Club
 • Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
 • dr hab. Anna Rogut prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Przewodnicząca Rady
 • Dariusz Żuk, współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i Polski Przedsiębiorczej

Goście panelu:

 • Elżbieta Królikowska – Kińska – Poseł na Sejm RP
 • Tomasz Sadzyński – Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10:30 – 12:00

Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, EKSPORT- GOSPODARKA

Partner merytoryczny:

Moderator:

Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Prelegenci:

 • Ilgvars Kļava – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Łotewskiej
 • Tomasz Grzelak – Prezes Zarządu Hatrans. z o.o.
 • Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian Holding S.A.
 • Jerzy Kotwas – Dyrektor Biura Tekstyliów Sharda Europe Sp. z o.o.
 • Wojciech Olejniczak – Doradca Prezesa NBP
 • Monika Różalska – Create Tel Aviv
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB Bank
 • Mariusz Golec – Prezes Zarządu Wielton SA

Tematyka panelu:

 • Współpraca międzynarodowa wyzwania i perspektywy
 • Co Polscy Eksporterzy powinni wiedzieć o międzynarodowych rynkach
 • Współczesne nierówności w gospodarkach
 • Możliwości wsparcia eksportu – najczęściej popełniane błędy

Podczas panelu o godzinie 10:30 zostanie podpisane porozumienie między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Obwodowym Centrum Marketingu. W wydarzeniu uczestniczyć będą:

 • Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 • Oleg Mackiewicz, Wicegubernatorem Obwodu Witebskiego
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu ŁARR S.

10:30 – 12:00

Czytaj więcej

CYBERZAGROŻENIA. CZY FIRMY ROBIĄ WYSTARCZAJĄCO DUŻO ABY SIĘ CHRONIĆ?

Partner merytoryczny:

Tematyka panelu:

 • Na jakie cyberzagrożenia są najczęściej narażone polskie firmy?
 • W jaki sposób najefektywniej podnosić świadomość cyberzagrożeń wewnątrz firmy?
 • Jak skutecznie monitorować i uszczelniać bezpieczeństwo IT w firmie

Moderator:

 • Rafał Jaczyński- ekspert PwC

Paneliści:

 • Łukasz Dębski – Wastelands Interactive Business Development Director
 • Jerzy Wiśniewski – Fujitsu Technology Solutions Head of R&D in Global Delivery Center Łódź
 • Michał Grabarz – Infosys BPO Poland Infosys Business Transformation Services Principal Consultant
 • Bogusław Święcicki – Grupa Atlas, Dyrektor ds. Systemów Informacyjnych
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB Bank

10:30 – 12:00

Czytaj więcej

ADWOKAT PARTNEREM W BIZNESIE – KLASYCZNE I INNOWACYJNE MODELE WSPARCIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDÓW.

Partner merytoryczny:

Moderator:

Profesor Adwokat Szymon Byczko – Izba Adwokacka w Łodzi

Prelegenci:

 • Adwokat Jerzy Szczepaniak- Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Mirosław Narolski – Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Aleksandra Bierzgalska – Izba Adwokacka w Łodzi,
 • Adwokat Alicja Bień – Izba Adwokacka w Łodzi, Konsul Honorowa Francji w Łodzi,
 • Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza,
 • Piotr Paweł Piechowiak – Dyrektor Finansowy Sklepy Komfort S.A.

Tematyka panelu:

 • dlaczego współczesny biznes powinien zatrudnia adwokatów?
 • w jakiej formie najlepiej zatrudnić adwokata do obsługi prawnej?
 • dlaczego obsługa prawna prowadzona przez adwokata minimalizuje ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych?
 • dlaczego obsługa prawna prowadzona przez adwokata to obniżenie kosztów stałych, korzyści podatkowe i optymalizacja czasu pracy?
 • dlaczego zatrudnienie adwokata zapewnia bezpieczeństwo przy współpracy międzynarodowej?
 • czy adwokat może coś wynegocjować?
 • jak adwokat dba o bezpieczeństwo informacji w firmie ?

10:30 – 17:00

Czytaj więcej

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PRAWNE TRANSFERU NOWYCH TECHNOLOGII

Partner merytoryczny:

Moderator:

Piotr Koral, Prezes Grupy INVESTIN

Tematyka warsztatu:

 • Podstawowe zagadnienia prawne w procesie transferu nowych technologii
 • Ścieżki komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia i komercjalizacja pośrednia)
 • Rodzaje i charakterystyka umów w procesie transferu nowych technologii

Akademia Komercjalizacji to kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy Grupy INVESTIN, który przekazuje wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne w procesie komercjalizacji projektów technologicznych. Pełen cykl obejmuje 8 bloków tematycznych i odbędzie się w terminie 21.10-04.11. 2015 r. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi. Szczegóły i zapisy: www.akademiakomercjalizacji.pl.

Prelegent:

Aleksandra Pióro, Radca Prawny

12:00 – 14:00

Czytaj więcej

PRZERWA KAWOWA + LUNCH

14:00 – 15:30

Czytaj więcej

SESJA INAUGURACYJNA „UNIA, ROSJA, UKRAINA – JAK PRZEKUĆ KRYZYS W SUKCES” Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO – PANA PREZYDENTA ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

Moderator:

Michał Kobosko – dyrektor polskiego biura Atlantic Council

Gość Specjalny:

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995 – 2005

Paneliści:

 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian Sp. z o.o .
 • Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu DNB BANK POLSKA S.A.
 • Krzysztof Apostolidis – Prezes Zarządu Partner Center i Fabryka Biznesu, Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi

Tematyka sesji:

 • Jaki powinien być stosunek władz polskich do imigracji, w tym imigracji zarobkowej? Jakiej polityki imigracyjnej potrzebuje polski biznes?
 • Relacje polityczne i gospodarcze Polski ze Wschodem. Jakiej Rosji i jakiej Ukrainy potrzebujemy? Jak istotne powinna być nasza obecność ekonomiczna na tych rynkach. Jakie największe problemy napotyka nasz biznes na Wschodzie?
 • Polska w Unii Europejskiej – czym Polska może przyciągać inwestorów zachodnich? Przez ostatnie 25 lat kusiliśmy głównie niskimi kosztami siły roboczej. Jakie dziś mamy atuty, a jakie obciążenia? Czy i kiedy Polska powinna postarać się o przyjęcie wspólnej waluty euro?
 • Obecny i spodziewany poziom uregulowania gospodarki, zapowiedzi wprowadzenia nowych regulacji i podatków, m.in. na sektor bankowy i sieci handlowe? Co trzeba zrobić, by ułatwić funkcjonowanie polskiemu biznesowi?
 • Polskie tygrysy – firmy z jakich sektorów mogą stać się polskimi inwestorami na świecie? Czy wiedzą jak to osiągnąć?

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE – PERSPEKTYWA 2020

Partner merytoryczny:

Moderator:

Krystian Bestry, CEO of Adaptive Solutions & Advisory Group

Tematyka panelu:

 • Perspektywy wzrostu sektora SSC/BPO w najbliższych 5 latach
 • Możliwości i wyzwania biznesowe dla firm sektora
 • Elastyczność rynku pracy i rynku powierzchni biurowych jako warunek niezbędny dla intensyfikacji rozwoju branży

Prelegenci:

 • Rafal Drygała, Service Delivery Director, OpusCapita
 • Marcin Janiszewski, Client Operations Head EMEA, Infosys BPO
 • Wojciech Karpiński, Director, Amway Business Centre Europe
 • Mikołaj Ługowski, Head of Group Workplace Management, Head of Nordea Bank AB SA Branch in Poland, Nordea Operations Centre
 • Tomasz Maciejak, Prezes Zarządu, Business Support Solution S.A.
 • Artur Skiba, President of the Board, Chief Executive Officer, Antal International Poland
 • Jakub Sylwestrowicz – head of tenant representation, JLL

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Paneliści:

 • Szewach Weiss – Ambasador Izraela w Polsce w latach 2001–2003
 • Krzysztof Apostolidis – Konsul Honorowy Królestwa Danii
 • Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu FM Bank PBP SA
 • Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu Virako Sp. z o.o.
 • Laureaci plebiscytu „Gazety Wyborczej” – „Wiosła Biznesu”

Moderatorzy:

 • Michał Frąk – Dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Łodzi
 • Piotr Wesołowski – Zastępca Redaktora Naczelnego łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”

Opis Panelu:

Panel dyskusyjny o 25 latach wolności gospodarczej. O procesie transformacji od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Łodzi. Co się udało? Gdzie popełniliśmy błędy?
Na początku panelu wręczone zostaną nagrody w plebiscycie „Gazety Wyborczej” – „Wiosła Biznesu”. Wyróżnione w nim zostaną firmy, które swoją działalnością najbardziej przyczyniły się do rozwoju Łodzi i regionu.

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

BUSINESS LINK GRAND BUSINESS MIXER

Partner Merytoryczny:

Moderator:

Cezary Stacewicz – Chief Product Officer Business Link Poland & Manager Business Link Łódź

Tematyka panelu:

 • Polish startups opportunities in the global knowledge-based economy.
 • Successes of Polish companies on global markets.
 • Business Mixer Ready To Go USA Silicon Valley.
 • Business Mixer Ready To Go Israel Tel Aviv.

Paneliści::

 • Dariusz Żuk, CEO, Business Link
 • Błażej Marciniak, CEO, Sher.ly
 • Jakub Kompa, Dyrektor Think Tanku Poland Go Global, ICAN Harvard BR
 • Magdalena Wysocka, Head of AdRevenue, NASPERS
 • Dermott Corr, Consultant, Independent
 • Ewa Suszek Communications Manager at Deloitte Polska
 • Rafał Plutecki, Google, Head of Campus Warsaw
 • Marcin Kozłowski, GM. Business Link
 • Michael Jacobsen, CEO, Global Entrepreneurs Agency
 • Andrew Humphries, Founder, The Bakery

Kancelaria Prawna Lubasz & Wspólnicy
oraz
Fundacja Kronenberga

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

„EAST-CENTRAL EUROPE FOR AFRICA” MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Partner Merytoryczny:

Moderator:

 • Jan Bocian – Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii

Paneliści:

 • Poseł John Godson – Parlamentarny Zespół ds. Afryki
 • Jerzy Pietrucha – Grupa Pietrucha realizujący projekty w Nigerii i Rwandzie,
 • Sławomir Jarecki – ekspert w zakresie górnictwa w Afryce Subsaharyjskiej (kopalnie złota, platyny, i innych surowców mineralnych) od ponad 25 lat mieszkający w RPA i prowadzący działalność w zakresie dostaw mediów woda powietrze w kopalniach oraz doradca dla spółek wydobywczych w Afryce Subsaharyjskiej – unikalne doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w Afryce,
 • Dr Mieczysław Paszczyk – od 2014 roku Dyrektor ds Nadzoru i Inwestycji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wieloletnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Wody w Republice Południowej Afryki.

15:30 – 17:00

Czytaj więcej

KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM WDRAŻANEGO NA PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH.

Partner Merytoryczny:

Moderator:

Maciej S. Kowalczyk, Prezes Zarządu Pheno Horizon.

Prelegenci:

 • Daria Krawczak – Menager Zespołu ds. BHP Skanska S.A.
 • Izabela Pilarczyk – Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska S.A.
 • Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Maciej Widerowski – Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska S.A.
 • Robert Andrzejak – Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi, Skanska S.A.
 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Mateusz Walasek – Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Tematyka panelu:

 • Prezentacja problematyki bezpieczeństwa pracowników przy projektach infrastrukturalnych.
 • Znaczenie zarządzania bezpieczeństwem w realizacji dobrej inwestycji.
 • Dobre praktyki i skuteczne rozwiązania pozwalające podnieść jakość, skrócić termin poprawić bezpieczeństwo na budowach infrastrukturalnych.
 • Model działania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie będącym dobrowolną umową pomiędzy dziesięcioma największymi generalnymi wykonawcami na rynku polskim, którzy postawili sobie za cel obniżenie liczby wypadków śmiertelnych w całym sektorze budowlanym.
 • Wpływ na zarządzanie inwestycją w zależności od sposobu jej przygotowania.

Prelegenci

2015

Lech Wałęsa,
Polski polityk i znany na całym świecie działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący legendarnej „Solidarności”, nieugięty opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995 i laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983), Uznany Człowiekiem Roku ”Times’a” (1981) oraz jednym ze 100 najważniejszych ludzi stulecia. Jego aktywne działania doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” i zwycięstwa nad komunistycznymi władzami w walce o wolną Polskę.

Zaangażowanie Lecha Wałęsy zostało docenione zarówno przez społeczność w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Lech Wałęsa był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pokojową walkę i postawę ambasadora międzynarodowej solidarności. Jest kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem amerykańskim dla obcokrajowca – Medalem Wolności. Jest doktorem honoris causa ponad 45 uczelni i honorowym obywatelem ponad 30 miast na świecie. Do dziś aktywnie wspiera proces integracji Polski z UE i podejmuje działania mające na celu edukację młodego pokolenia.

Aleksander Kwaśniewski,
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor Naczelny tygodnika studenckiego „ITD” oraz dziennika „Sztandar Młodych”.

Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i jej pierwszy przewodniczący. Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zagorzały działacz sportowy zasłużony dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 – listopad 1995). Zwycięzca wyborów prezydenckich: po raz pierwszy w 1995, a następnie w 2000 roku.

Aleksander Kwaśniewski był dwukrotnie zaprzysiężony jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Był jednym z najlepiej ocenianych prezydentów państwa polskiego po przemianach demokratycznych 1989 roku. Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO i UE.

Henryka Bochniarz,

W 1998 roku założyła Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan (dziś występującą pod nazwą Konfederacja Lewiatan), w której sprawuje funkcję prezydenta. Jest także wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, Europejskiego Związku Konfederacji Przemysłu i Pracodawców (największej konfederacji pracodawców w Unii Europejskiej), Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Komitetu Dobrych Praktyk GPW. Z sukcesami prezesuje Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu i jest współtwórczynią Kongresu Kobiet oraz Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Do 2005 roku była współfundatorką Nagrody Literackiej Nike dla najlepszej książki roku. Założyła i była długoletnim prezesem zarządu jednej z pierwszych w Polsce firm konsultingowych – Nicom Consulting. Zawodowo przez wiele lat związana z Boeing International, zajmując stanowisko prezesa na Europę Środkową i Wschodnią. Obecnie zasiada również w radach nadzorczych Unicredit, TP SA i FCA Poland SA.

Mateusz Grzesiak,

Międzynarodowy coach i trener rozwoju osobistego, autor książek z zakresu psychologii sukcesu, zmiany i relacji, inteligencji emocjonalnej oraz mindfulness. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest absolwentem studiów doktoranckich w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej, był stypendystą Uniwersytetu Reńskiego Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Od 2005 roku prowadzi szkolenia dotyczące szeroko pojętego rozwoju osobistego oraz komunikacyjnego w Polsce i za granicą (m. in w Brazylii, Meksyku, Anglii, Niemczech, Kolumbii). Jest autorem książek i publikacji prasowych, ma własną telewizję szkoleniową. Występuje w roli eksperta w programach telewizyjnych, radiowych i publikacjach prasowych. Współprowadził konferencje i spotkania motywacyjne, występując m.in. u boku Roberta Cialdiniego, Anthony’ego Robbinsa, Roberta Kiyosakiego, Randy’ego Gage’a, Jacka Canfielda oraz Blaira Singera.

Przemysław Andrzejak,
Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na kierunku finanse i rachunkowość, oraz Wydziału Fizyki i Chemii. Ekspert w projektach restrukturyzacji, konsolidacji grup kapitałowych oraz w fuzjach i przejęciach spółek. Doradca w międzynarodowej promocji gospodarczej oraz strategii promocji regionów i miast. Jest także Współtwórcą i Koordynatorem Work and Travel Ameryka STE Columbus Club. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, a także członek rad nadzorczych i zarządów spółek.
Od 2011 roku Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak ma bezpośredni wpływ na rozwój i aktywizację środowisk biznesowych województwa Łódzkiego. Był prelegentem podczas wielu znaczących konferencji, m.in. : na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Forum Ekonomicznym w Krynicy, w kilku edycjach Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oraz Międzynarodowej Konferencji NBP. Rokrocznie uczestniczy także w konferencji ABSL- jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora usług dla biznesu w regionie CEE. Uczestniczył w wielu spotkaniach z osobami mającymi znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W poprzednich latach był inicjatorem wielu spotkań z ambasadorami różnych krajów ( m.in. Indii, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, oraz Kazachstanu). Jednym z nich był także wyjazd delegacji Rządowej na czele z Premierem Donaldem Tuskiem do Mołdawii.

Robert Andrzejak,
Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od wielu lat wsłulole się w potrzeby rynku budowlanego. Może poszczycić się ponad 20-letnim stażem pracy w branży budowlanej, w tym 13-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Dotychczas zrealizował ponad 1000 projektów budowlanych, w tym 239 jako Dyrektor Zespołu Projektów.

Z Skanska związany jest od 1994 roku. Od października 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi – jednej z największych aglomeracji w Polsce, gdzie kieruje niemal 200-osobowym zespołem. Działalność jego zespołu koncentruje się na pozyskiwaniu i realizacji inwestycji w województwie łódzkim, a także we wschodniej Wielkopolsce.

Celem Roberta Andrzejaka jest realizacja „dobrych projektów”, a zatem takich, które są sukcesem finansowym i jednocześnie gwarantują satysfakcję klientowi, realizującym inwestycję ludziom oraz odbiorcom inwestycji czyli społeczeństwu. Jakość, BHP, etyka, prawda, zaufanie, profesjonalizm, partnerstwo, to zasady, którymi kieruje się podczas współpracy z inwestorem. Skutecznie buduje wizerunek Skanska, jako wiarygodnego wykonawcy.

Krzysztof Apostolidis,
prezes Fabryki Biznesu, inwestora Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” w Łodzi.

Przedsiębiorca, laureat wielu prestiżowych nagród, z branżą deweloperską związany od ponad 20 lat. Inwestor m.in. budynku biurowego Oktagon przy placu Wolności w Łodzi, pierwszego biurowca klasy A w mieście, a także nowoczesnego centrum logistycznego w Wolborzu, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako jeden z pierwszych przeprowadził kompleksową rewitalizację zabytkowej kamienicy Secesja 89 przy ul. Piotrkowskiej. Mieści się w niej centrum biurowe, a przyjazna przestrzeń podwórka z szeroką ofertą kulinarną i rozrywkową jest miejscem chętnie odwiedzanym przez gości.

Najnowszym projektem deweloperskim spółki zarządzanej przez Krzysztofa Apostolidisa jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja. To nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks, który powstał przy al. Politechniki 1 w Łodzi, w pobliżu ścisłego centrum miasta. W obiekcie o ponad 51 tys. mkw. powierzchni najmu znajdują się m.in. 160 sklepów, strefa rozrywkowo-rekreacyjna z 9-salowym multipleksem i dwupoziomowy parking. Obiekt zostanie otwarty 25 września 2015 roku.

Krzysztof Apostolidis jest mocno zaangażowany w rozwój i promocję Łodzi. Jako lokalny patriota bierze udział w licznych inicjatywach przywracających miastu tożsamość. Społecznie pełni funkcję doradcy prezydenta miasta oraz jest Konsulem Honorowym Królestwa Danii w Łodzi.

Krystian Bestry,
CEO of ADAPTIVE Solutions & Advisory Group.

Od 2015 roku Krystian Bestry pełni funkcję Prezesa Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group – wiodącej na rynku polskim firmy doradczej w obszarach outsourcingu usług biznesowych, transformacji przedsiębiorstw, tworzenia centrów usług wspólnych, zarządzania projektami i kontraktami outsourcingowymi.

Krystian Bestry jest także Wiceprezesem Zarządu i współzałożycielem ABSL, największej w Polsce i regionie CEE organizacji branżowej zrzeszającej inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
W latach 2007 – 2014, jako Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland, a później Infosys BPO EMEA, Krystian Bestry był odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys BPO Ltd. – przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Infosys Ltd., będącego globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu oraz IT. Współtworzył centra usług m.in. w Polsce, Czechach, Holandii, Irlandii i RPA zatrudniające łącznie ponad 3500 osób. W latach 2004-2007 pracował również jako Dyrektor Operacyjny Europejskiego Centrum Usług Philips Electronics, a w 2007 roku odegrał kluczową rolę w przejęciu i przeniesieniu usług z Centrów Usług Wspólnych Philips’a w Polsce, Tajlandii i Indiach do struktur Infosys BPO.

Robert Biedroń,

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko – słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.

He is a graduate of political science and social sciences at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. He also graduated from the School of Political and Social Leaders. He took a course in the School of Human Rights organized by the Helsinki Foundation for Human Rights. For many years he worked as a consultant for several human rights organizations in Poland and abroad. He is the founder, co-founder and long-standing president of the Campaign Against Homophobia. Since 2009 he acted as the president of the Podkarpacki Institute focused on the development of civil society. On October 9, 2011, he was elected as a Member of the Parliament of the Gdynia-Słupsk constituency from the Palikot’s Movement list acquiring almost 17 thousand votes. He was deputy chairman of the Justice and Human Rights Committee and a member of the Foreign Affairs Committee. He is currently Mayor of the City of Slupsk.

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Bielecki,

Urodzony 9 listopada1946r. w Sandomierzu. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Specjalności naukowe to biochemia, biotechnologia: molekularna i przemysłowa, biokataliza stosowana, biosynteza enzymów, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i polisacharydów; molekularne i techniczne aspekty biosyntezy celulozy mikrobiologicznej, biomateriały.

Twórca łódzkiej szkoły biotechnologii przemysłowej. Koordynator działań na rzecz rozwoju biotechnologii przemysłowej i biogospodarki, zarówno w kraju jak i poza jej granicami.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 36 patentów i 22 zgłoszeń patentowych. Promotor 13 doktorów.

Wykładowca w licznych ośrodkach zagranicznych oraz visiting professor w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji, USA, Chinach.
Członek bądź przewodniczący licznych organizacji i stowarzyszeń naukowych m.in. Europejskiej Federacji Biotechnologii, Komitetu Naukowego Europejskiej Sekcji Biokatalizy Stosowanej, Komitetu Biotechnologii PAN, Członek Rad Naukowych Centrum Badań Makro i Mikromolekularnych PAN, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Akademii Inżynierskiej, Członek Advisory Group w 7PR UE, Ekspert European Bioeconomy Panel Komisji Europejskiej.

Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, rektor Politechniki Łódzkiej (od 2008 r.). Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 2012 r.). Doktor honoris causa University of Strathclyde.

mec. Alicja Bień,
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Pierre Mendes France Grenoble II. W latach 1994-1995 ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego zakończone certyfikatem Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia), a następnie w roku 2003 półroczne studia w zakresie Funduszy Europejskich. W 1997 roku odbyła staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, później zaś roczny kurs dla adwokatów reprezentujących strony przed tym Trybunałem. W latach 2003 – 2005 będąc już praktykującym adwokatem, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z technik negocjacyjnych w Szkole Prawa Francuskiego. Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Francji w Łodzi.

mec. Aleksandra Bierzgalska,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Współpracuje z firmami z różnych sektorów gospodarki, począwszy od branży budowlanej, usług ogrodniczych, produkcji samochodów po usługi sektora medycznego.

Krzysztof T. Borkowski,
Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pracę zawodową rozpoczął w przemyśle papierniczym w zakładach w Kwidzynie, Świeciu i Kostrzynie jako mistrz na produkcji.

Po powrocie do Łodzi ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, które przekonały go do obrania kariery menedżerskiej. Siedem lat kierował Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Zabawkarstwa w Łodzi. Obecnie, od ponad dwudziestu lat, związany jest z przemysłem farmaceutycznym. Przez 16 lat kierował Zakładami Farmaceutycznymi Polfa – Łódź SA. Współzałożyciel i wieloletni członek władz Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED. Aktywnie wspiera działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Business Centre Club, gdzie pełni funkcję wiceprezesa oraz od kilkunastu lat jest kanclerzem Loży Łódzkiej BCC.

Jest wieloletnim działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Finansowej PCK oraz wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK.

Eric Brown,
has had a career in International Trade, working for Private companies. He has also successfully bid for & managed EU, UK Regional & National funding.

More recently, he was the Director of International Trade based at the Chamber of Commerce, West Midlands (WM), UK. His responsibilities included.

 • Managing a team of International Trade Advisors to deliver contracts of £1 million plus, including Private, UK Public & European funds.
 • Delivering International Trade services to local & regional companies assisting them to grow overseas, including personally mentoring a large number of companies.
 • Managing the WM Regional Development Agency International Cluster for Food & Drink, Aerospace, Rail, Defence & Security and Tourism & Leisure.
 • Managing the WM Regional lead for Central Europe & Russia markets for the West Midlands.
 • Managing a large number of Trade Missions & overseas exhibitions, involving 20+ overseas markets and 100s of companies.
 • Consistently hitting Government, RDA & EU targets.
 • Serving on the Executive Board of the Chamber, developing all services & staff.

Witold Buraczyński,
Praktyk biznesu, doradca biznesowy i manager.Doświadczenie zawodowe zdobywa od 13 lat zarządzając projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności i strukturze organizacyjnej. Praktykę zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych a także tworząc, a następnie zarządzając działem operacyjno-finansowym w IKEA Łódź. Współpracował przy tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi. Prowadzi procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzi szkolenia oraz spotkania motywujące. Realizowane przez niego warsztaty i procesy doradcze celole nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu problemów biznesowych czy dylematów menedżerskich. Cechą szczególną jego pracy jest otwartość i koncentracja na wypracowaniu rozwiązania dogodnego dla klienta i spójnego z jego wartościami. W życiu pozazawodowym związany jest z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto swoim działaniem wspiera ośrodek socjoterapii w Łodzi, ŁARR, Inkubator Przedsiębiorczości, Business Link. Związany jest z Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechniką Łódzką, gdzie prowadził wykłady autorskie z obszaru doświadczenia zawodowego.

Szymon Byczko,
Członek Izby Adwokackiej w Łodzi.Adwokat członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie własności przemysłowej. Brał udział w realizacji programu BIOS, dotyczącego komercjalizacji technologii przez uczelnie i zwiększenia innowacyjności gospodarki. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracował z Krajową Radą Notarialną w zakresie prowadzenia spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Autor licznych publikacji z obszaru prawa ubezpieczeń i prawa własności przemysłowej.

Marek Cieślak,
Wiceprezydent Miasta ŁodziMarek Cieślak, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezydent Łodzi. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w administracji publicznej.Od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Obecnie, jako przedstawiciel Zarządu Miasta, jest odpowiedzialny za politykę wsparcia dla strategicznych oraz lokalnych inwestorów. Zarządza również Wydziałami specjalizującymi się w kształtowaniu ładu przestrzennego Miasta.

Dermot Corr,

Dermot is the Founder of Tech Saturdays, a serial entrepreneur he has set up and sold multiple companies himself , he has also been a co-founder and director of many other successful companies. He is currently an advisor to two european and one american venture capital companies. He specialises in creating innovative value propositions and shaping the development of the product and its commercialisation. He also has a company which specialises in helping develop startup teams.

Iwona Kukulak-Dolata,

Ekspert do spraw rynku pracy, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Od 2006r ekspert ds. rynku pracy i członek European Network of Regional Labour Market Monitoring przy Instytucie Ekonomii, Pracy i kultury (IWAK) i Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt Am Main. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor modułowych programów nauczania na potrzeby e-learningu i modułowych programów oraz treści nauczania (według metodologii MES) dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Mariusz Dziedziński,
Prezes Zarządu PL Europa S.A.Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, biegły rewident oraz ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Doświadczenie zdobywał realizując projekty inwestycyjne i komunalne finansowane z funduszy europejskich. Jest również cenionym wykładowcą w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania finansami oraz realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.Jego zawodowe zainteresowania skupiają się obecnie wokół rozwijania przedsiębiorczości i inwestowania w innowacyjne projekty badawcze.

Bohdan Cezary Dzierżek,
Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziMagister Inżynier ogrodnik. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współautor programu zagospodarowania odpadów komunalnych dla samorządów podregionu północnego, którego rezultatem jest Program Bzura dotyczący m.in. gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Od 2000 roku jako starosta łowicki zajmował się m.in. prowadzeniem programu edukacji ekologicznej w szkołach na terenie powiatu. Założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które przez prowadzenie szkoleń aktywnie edukuje w zakresie ochrony środowiska. Od 2005 roku prowadził prace organizacyjne w zakresie utworzenia związku międzygminnego na temat kompleksowego programu dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2007 roku objął funkcję członka Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków.

Michał Frąk,
Dziennikarz „Gazety Wyborczej” w ŁodziMichał Frąk, dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej”. Z tytułem związany od 1999 roku.Specjalizuje się w opisywaniu rozwoju branży centrów usług dla biznesu, logistycznej i informatycznej. W ramach współpracy „Gazety Wyborczej” z najbardziej opiniotwórczymi dziennikami w Europie jego teksty drukowały m.in. „The Guardian”, „El Pais” i „Le Monde”. Publikował wywiady ze znanymi ludźmi biznesu i polityki. Jego rozmówcami byli m.in. Tony Blair – były premier Wielkiej Brytanii i Jeffrey Sachs – doradca wielu rządów podczas transformacji od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej.

Mariusz Golec,
Prezes zarządu Wielton SAOd 29 czerwca br. prezes zarządu Wielton SA. Z firmą jest związany prawie od początku jej powstania. Początki ścieżki jego kariery zawodowej sięgają 1994 r. Doświadczenie zdobywał w różnych firmach produkcyjnych – początkowo zajmował stanowiska związane z produkcją bezpośrednią, następnie pracował jako projektant i menedżer procesów montażowych. Z naczepami i przyczepami po raz pierwszy zetknął się w niemieckiej firmie produkcyjnej. W latach 2000–2003 piastował już stanowisko wiceprezesa zarządu Wielton Sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. po zmianie formy prawnej na Wielton SA, pozostawał wiceprezesem zarządu w spółce i jej poprzedniku prawnym – Wielton Trading Sp. z o.o.Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (specjalność – samochody i ciągniki), a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem kształtował konsekwentnie przechodząc przez kolejne szczeble kariery. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Lubi podróżować i interesuje się sportem.

Michał Grabarz,

Michal brings with him 15 years of work experience in the area of IT service delivery incl. 11 years in the Business & IT Process Outsourcing space. Prior to Infosys he worked as and ERP Implementation Consultant for leading Polish integrator. In another role he was responsible for Quality Assurance of the front office banking system for a newly opening Commercial Bank.
He joined Infosys in Oct 2007 after 4 years with Philips SSC in Lodz, where he held the position of Business Information Management Team Lead. From supporting the SSC set-up, through transfer of the Philips Dublin SSC to Lodz he next participated in multiple offshoring and scope expansion programs.
In the last 4 years he built an SAP Consulting unit within Infosys BPO Poland, which he next incorporated into the Infosys Consulting arm of Infosys – Infosys Lodestone.
Currently Michal focuses on SSC and Process Maturity advisory in the Business Transformation Services unit of Infosys BPO.

Maciej Grelowski,
przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCCEkonomista, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Orbis SA (1993-2004), prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów 2005-2006, członek Rad Nadzorczych wielu spółek publicznych. Wykładowca w WSB w Nowym Sączu, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Ekspert w zakresie zarządzania. Doradca gospodarczy. Laureat prestiżowych nagród Stowarzyszenia Managerów, Gazety „Parkiet”.

Tomasz Grzelak
Prezes Zarządu Hatrans. Sp. z o.o.Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, osiągający sukcesy w zakresie rozwoju biznesu jak i prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm już istniejących.
Własną działalność gospodarczą rozpoczął już podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim, biorąc równocześnie bardzo czynny udział w życiu studenckim i działalności w organizacji młodzieżowych.
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zwiększania efektywności finansowej i operacyjnej firm przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i strategii działania.
Unowocześniał struktury organizacyjne oraz wprowadzał profesjonalne systemy kontroli i zarządzania.
W nowych projektach współpracował z zarządami i kadrą menedżerską wielu renomowanych firm w Polsce i zagranicą.Od 15 lat związany jest z branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).
Doświadczenie w tej branży zdobywał uczestnicząc w kilkunastu innowacyjnych, międzynarodowych, projektach logistycznych .
Jednym z nich jest utworzenie regularnego ekspresowego , frachtowego, połączenia kolejowego Chiny – Polska – Chiny, ze stacją docelową w Łodzi.
Dzięki jego osobistym staraniom w tym i innych projektach Łódź wyeksponowana została jako logistyczne centrum Polski i Europy.

Helen Hoffmann,

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Prac Ruchowych.

Helen Hoffmannn zajmuje się edukacją zawodową, szkoleniami i praktykami. Wcześniej pracowała jako Doradca Spraw Społecznych dla UEAPME, Europejskiej Organizacji Zatrudnienia dla SME oraz Rzemiosła, w Ambasadzie Brytyjskiej, jak i sektorze prywatnym. Studiowała na Uniwersytecie Sussex, Brighton oraz Instytucie d’Etudes Politiques w Lyonie.

Andrew Humphries,
Founder of The Bakery.A 20 year corporate sales career within large IT organisations including Digital Equipment Corporation and Compaq culminated with Andrew as Sales & Marketing Director of Siemens Computer Systems where he was until 1999. Since then he has co-founded 2 successful technology businesses, raising over $42m and growing both in Europe and the US.In 2004 he successfully exited his last business via a trade sale to its largest client. He now has diverse business interests including being involved in one of the UK’s largest air ambulance companies, and The Attitude Academy, a social enterprise which provides emotional intelligence coaching to 13-18 year-olds in schools.Alongside this work, as a Dealmaker for the UK Government Global Entrepreneur Programme he uses his skills and experience to encourage Foreign Direct Investment in the UK and to help entrepreneurs and their businesses go global from a UK HQ. In London’s Olympic year, 2012, as Tech City Champion, he supported London’s Tech City Investment Organisation in fuelling the growth of the entrepreneurial ecosystem in one of the world’s fastest growing creative digital and tech clusters.

As Co-Founder of The Bakery, the worlds’ first dedicated accelerator for the advertising and marketing industry, based in Tech City near the Old Street Roundabout, he provides the sales and marketing mentoring that helps the most innovative technology companies get to market at rocket speed.

Michael Jacobsen,
Serial Entrepreneur/Entrepreneur & former co-owner of the „Dirty Dancing” global entertainment brand/Founder of Enterprise Slovakia.Michael Jacobsen is a London-based Company Director, Business Consultant, Start-up Mentor, Growth Accelerator Coach, Serial Entrepreneur, Lecturer, and Foreign Company Representative. He holds a Bachelor of Business Degree from The University of Technology Sydney (UTS) in Australia and a financial Diploma from the Australian Securities Institute Michael co-founded, co-owned, co-produced and successfully exited the stage musical Dirty Dancing, which has grossed over $US700 million globally and is recognized as one of the world’s top-grossing entertainment properties. Michael also co-founded and successfully exited a $100 million property company which undertakes investments in assets including Entertainment Arenas, a Theatre and one of the world’s leading Convention & Exhibition Centres, ranging from 2,000 to 30,000 seats. He has also been involved in the promotion of many highly successful concert tours, including those by Elton John, Bruce Springsteen and Barbra Streisand.He is a published author. His first book, The Business of Creativity, was published in 2013 in London by Brightword/ Harriman House. A second book is in the planning stage. Passionate about business education and teaching, he also acts as a Mentor at the Peter Jones Enterprise Academy; is a “Titan of Industry” at the School for Creative StartUps; is a Visiting Entrepreneur for StartUp Britain, is a mentor at Techstars and a Financial Technology Accelerator at Level 39 and is a Selected Coach for the Government’s Growth Accelerator programme, delivered through the firm Grant Thornton. He also lectures at universities and business schools, and has delivered classes at the University of Westminster, York St John University and London Metropolitan University.Michael is the founder and Executive Director of the Global Entrepreneurs Agency, which specialises in mentoring entrepreneurs from Central and Eastern Europe and in assisting them to migrate their companies to Britain, to export to the UK, or to establish strategic partnerships with British companies. He has strong connections within UK Trade & Investment and was part of their 2014 Trade Mission to Poland, Hungary and the Czech Republic. He also works closely with London and Partners, the official promotional company for London. He is experienced in the tendering and procurement process for contracts funded by the European Union’s Structural Development Programme.

Michael serves as a Non-Executive Director and Adviser to the Boards of several companies and entities including: Eclipse Entertainment Ltd (media production), Transatlantic Ltd (brand & media), and the Australian Centre for Event Management (within the Business Faculty of the University of Technology Sydney). He also headed the UK and Europe exploration phase of the international company Gloria Jean’s Coffees (an Australian-owned coffee chain with stores in forty-three countries). As an adviser he has contributed to the success of such leading British companies as Café Pod, VIP Nuts and Sourced Market. He has been appointed as an ‘Ambassador’ for the Building a Creative Nation Campaign, launched in November 2013 by the Deputy Prime Minister, and he is a member of the Steering Committee of NACUE/Create.

With particular expertise in the areas of finance, capital-raising, sales/marketing, global growth, and corporate governance, Michael continues to be available as a Non-Executive Director to selected companies in the UK and Europe.

Rafał Jaczyński,
Dyrektor w Zespole CyberSecurity PwCEkspert z 15-letnim doświadczeniem w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem systemów, procesów informatycznych i telekomunikacyjnych. Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest prelegentem wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencji, m. in.: CISCO FORUM, IDC, PLNOG, SECURE, SEMAFOR, SecurIT Summit.

Marcin Janiszewski,
Services Head, Client Operations Head EMEA, Infosys BPO Ltd.Since 2012 Marcin Janiszewski has held the position of Client Operations Head for Philips – one of Infosys BPO’s biggest clients. He is responsible for 900 people in Finance Operations whose remit includes transactional and high-end (Fiscal, Consolidation, FP&A and Internal Audit) processes. His 14 years of experience in the area of financial services – including 5 years in the financial audit in a Big 4 Company, and 10 years in the BPO sector – has led him to his current role and to becoming a member of Lodz DC’s Senior Leadership Team.Today, he is responsible for the smooth operations for the client in the EMEA region related to contractual commitments as well as the transformation of F&A processes through End-2-End improvement.Since he became Client Operations Head, the number of employees has doubled globally to more than 3000, resulting in one of the biggest F&A BPO outsourcing deals on the market.

This year, Marcin Janiszewski took on the role of Leader of the ABSL Chapter in Lodz, which is the regional branch of the leading organization in the Central and Eastern Europe region that represents investors from the business services sector and companies contributing to the sector’s growth. The aim of the Chapter is to exchange knowledge and best practices in the area of service center management and implement actions that increase the investment attractiveness of the city.

Marcin Janiszewski has functional expertise in the global business services sector, business transitions and change management related to large transformation programs, Lean Management and Six sigma Business process analyses and optimization. He holds a master’s degree in Finance Management from the Lodz University.

Ilgvars Kļava,

Ilgvars Kļava (ur. 19 maja 1964 w Jaunpiebalga) – łotewski dyplomata, od 2013 ambasador Łotwy w Polsce, od 2014 ambasador w Rumunii. Ambasador desygnowany w Bułgarii. W latach 1982–1989 studiował na Wydziale Historii i Filozofii Łotewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Pēterisa Stučki. W 1991 roku ukończył podyplomowe studia na Wydziale Historii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. W 1994 roku rozpoczął karierę w dyplomacji, pracował jako I sekretarz w ambasadzie w Austrii. Był również dyrektorem Departamentu Stosunków Wielostronnych oraz Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2004–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2008 do 2013 był ambasadorem Łotwy w Niemczech, zaś w latach 2011–2013 w Kuwejcie. We wrześniu 2013 złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, rozpoczynając misję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Polsce. 31 stycznia 2014 prezydent Andris Bērziņš wystawił mu listy uwierzytelniające jako ambasadorowi w Rumunii i Bułgarii. 8 maja 2014 złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Traianowi Băsescu. Porozumiewa się w językach angielskim, rosyjskim i niemieckim. Odznaczony m.in. Orderem Westharda II klasy.

Justyna Kliombka – Jarzyna,
Psycholog biznesu, mentor, coachJej głównym obszarem specjalizacji jest rozwijanie kompetencji managerów średniego i wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie zarówno w indywidualnej jak i grupowej pracy z klientem biznesowym. Pracuje warsztatowo nad rozwijaniem kompetencji managerskich, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pozycji lidera w organizacji. Korzystając z wieloletniego doświadczenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, pracuje indywidualne z managerami rozwijając ich kompetencje w obszarze skuteczności osobistej oraz wspiera w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. Zarządza zespołem kilkunastoosobowym ds. szkoleń HRP. Od 13 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów wraz z podyplomowymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów. Zrealizowała blisko 18 000 godzin szkoleniowych. Prywatnie, zakochana w Berlinie i muzyce rockowej.

Michał Kobosko,
dyrektor polskiego biura, Atlantic CouncilPrzygodę z dziennikarstwem ekonomicznym rozpoczął w „Gazecie Wyborczej”. Następnie był zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Puls Biznesu” oraz szefem portalu pulsbiznesu.pl. W dwutygodniku „BusinessWeek” sprawował funkcję zastępcy redaktora naczelnego.W latach 2005–2006 był zastępcą redaktora naczelnego, a następnie redaktorem naczelnym miesięcznika „Forbes”. W październiku 2006 objął funkcję redaktora naczelnego „Newsweek Polska”. Jednocześnie, w latach 2007- 2008 wraz z Konradem Piaseckim był gospodarzem Kontrapunktu RMF FM i Newsweeka.W połowie 2009 roku prowadził projekt połączenia redakcji „Dziennika Polska-Europa-Świat” z „Gazetą Prawną”. Po fuzji został pierwszym redaktorem naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”.

W 2011 roku związał się z Platformą Mediową Point Group – został szefem projektu i redaktorem naczelnym dwutygodnika Bloomberg Businessweek Polska, a następnie przez rok był redaktorem naczelnym tygodnika Wprost. Obecnie jest dyrektorem polskiego biura w amerykańskim think-tanku Atlantic Council. W ramach obowiązków odpowiada za organizację i finansowanie corocznej konferencji Wrocław Global Forum. Ponadto jest członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i członkiem Zarządu Fundacji Świat Idei – w ramach tej działalności prowadzi portal wiedzy i analiz Project Syndicate Polska.

Jan Kolański,
twórca grupy kapitałowej Colian Holding SA, notowanej na warszawskiej GPW.Główny akcjonariusz i prezes zarządu jednej z największych firm spożywczych w Polsce. Swoją działalność biznesową zapoczątkował w 1990 roku od produkcji ziół i przypraw. Dzięki odważnym decyzjom biznesowym i śmiałym akwizycjom w portfolio holdingu znajdują się cenione marki słodyczy: Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Familijne, Grześki, Jeżyki, Akuku!; napojów Hellena oraz przypraw Appetita i bakalii Siesta.Jest prezesem Klastra Spożywczego Wielkopolski Południowej oraz wiceprezesem POLBISCO – Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, prestiżowego organu doradczego powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Wielokrotnie nagrodzony za znaczące osiągnięcia biznesowe, gospodarcze oraz wspieranie lokalnej działalności sportowej, naukowej i kulturalnej. Laureat prestiżowych konkursów: Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP, Biznesowa Osobowość Roku 2015, Dynamiczny Przedsiębiorca edycja 2014 roku, Renomowany Przedsiębiorca Roku 2014, Srebrny Parasol KIG 2011, Biznesmen Roku 2008, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008 roku oraz Top Manager 2007 roku. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Gospodarki za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakub Kompa,
Manager of a think tank: “Poland, Go Global!” – an organization supporting polish companies focused on global development.He completed philosophy at Warsaw University, specializes in issues concerning global investment, polish market characteristics and international expansion of polish companies.He worked for such companies as: Telewizja Polsat S.A. as a journalist and producer/editor and Attis Broker, as a project manager.He lectures at ICAN Institute, blogs for INN POLAND and writes for “EGO Inspiracje” magazine.

Wojciech Konecki,
Dyrektor Generalny CECED PolskaWojciech Konecki, magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wówczas Szkoła Główna Planowania i Statystyki).Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich.
Od 2004 roku prowadzi Związek Pracodawców AGD, CECED Polska, który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi.W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce elektrorecyklingu i efektywności energetycznej.

W sferze samorządu gospodarczego jest od 2005 roku m.in. członkiem władz KIG, przewodniczącym Komitetu Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczącym rady nadzorczej spółki akcyjnej, organizacji odzysku ElektroEko SA.

Jerzy Kotwas,
Dyrektor Biura Tekstyliów SHARDA Europe Spółka z o.oAbsolwent Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego: Organizacja i Zarządzanie, a także studiów podyplomowych: Rachunek Ekonomiczny w Handlu Zagranicznym.
Międzynarodowy rzeczoznawca bawełny; ukończył ACSA International Cotton Institute, Memphis, USA – studia nt. światowego handlu i rynków bawełny, transportu oraz transakcji giełdowych na NYCE.
Arbiter ds. jakościowych Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni.
Wieloletni Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Izby Bawełny w Gdyni.
Przewodniczący CICCA (Committee for International Co-operation between Cotton Associations) w Liverpool’u. Autor publikacji nt. dobrych praktyk handlowych i zasady nienaruszalności postanowień kontraktowych oraz roli CICCA w zakresie wykonalności wyroków sądów arbitrażowych.
Od 30 lat jest związany z branżą tekstylną. W latach 1984-2007 pracował w TEXTILIMPEX Spółka z o.o. w Łodzi, przechodząc od handlowca, przez kierownika działu do dyrektora w Biurze Bawełny; był także Prezesem Zarządu TEXTILIMPEX-GLOBE Spółka z o.o, zajmującej się eksportem polskich wyrobów włókienniczych.
W latach 2007-2009 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego COMEX Spółka z o.o., produkującej bawełniane tkaniny pościelowe i odzieżowe, komplety pościelowe, ręczniki i koce.
Od 2009 r. jest Dyrektorem Biura Tekstyliów SHARDA Europe Spółka z o.o., firmy z kapitałem indyjskim specjalizującej się w dostarczaniu surowców i półproduktów dla przemysłu tekstylnego oraz w projektowaniu i produkcji tekstyliów domowych dla polskich i europejskich sieci handlowych i odbiorców hurtowych.
Organizator i uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji bawełniarskich, uczestnik misji handlowych i prac komisji międzyrządowych z krajami Azji Centralnej (Uzbekistan, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia).

Maciej S. Kowalczyk,
socjolog zaangażowany od zawsze w sprawy Łodzi i regionu. W młodości aktywnie działał na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza w mieście i województwie łódzkim. Dzisiaj przekuwa pasję w pracę zawodową.Ekspert i doradca w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału przestrzennego, gospodarczego
oraz społecznego. Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi środowiskami w dążeniu do
znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań. Zwolennik pracy zespołowej.Twórca i Dyrektor Zarządzający Pheno Group składającej się z Pheno Horizon (doradztwo strategiczne, koncepcje rozwoju) oraz Pheno Agency (łódzkiej agencji reklamowej tworzącej strategie marketingowe gmin, miast, regionów).Uwielbia rozwiązywać problemy i szukać skutecznych rozwiązań.
Związany ideowo i redakcyjnie z wydawnictwem LIBERTE! Uwielbia kreację zarówno na poziomie obrazu jak i tekstu.

Prywatnie pasjonat podróży, szczególnie międzynarodowych i międzykulturowych, organizowanych wedle własnego pomysłu i zawsze wyjątkowych.

Marcin Kozłowski,
a passionate entrepreneur; Global Manager in Business Link – the largest network of innovative business hubs in Europe.He’s managing four global acceleration programs: in Silicon Valley, Shanghai, Tel Aviv and London. Also holds a position of Project Manager of the Erasmus for Young Entrepreneurs Program. He’s also a member of Tech London Advocates.He has been working for almost a decade in project managing and communication in both, public and private sector. Was a journalist in one of Polish Has a MA in Economy (Lancaster University) and Political Sciences (Silesian University). He is a member of British Alumni Society. Finishing his Ph.D. in Innovative Economy.Publishes among others in Poland China Business Magazine.

Runs mountain ultramarathons. Plays cello.

Daria Krawczak,
Manager Zespołu ds. BHP w Skanska, biegły sądowyAbsolwentka Zarządzania w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Prawa i Ochrony Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Biegły sądowy z zakresu bhp. Autorka nowatorskiego programu szkoleń dla Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa) oraz ZUS-u.Z branżą budowlaną związana jest od blisko 9 lat. Współpracę z Skanska rozpoczęła w 2006 roku jako specjalista ds. BHP na budowie autostrady A1 (faza I i II), gdzie z sukcesem wdrożyła projekt Oceny Ryzyka dla Zadania i Instrukcję Bezpiecznego wykonywania Robót. Od 2012 roku koordynuje pracę 36-osobowego zespołu, który skupia Specjalistów ds. BHP oraz Specjalistów ds. Badań i Rozwoju. Wraz z zespołem doradza i monitoruje stan bezpieczeństwa na budowach Skanska w całej Polsce. Tworzy strategie oraz programy związane ze standardami, kulturą oraz przywództwem w dziedzinie bhp.W swojej pracy koncentruje się na aktywnym zaangażowaniu pracowników w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez konferencje oraz interaktywne szkolenia za zakresu „Zarządzania BHP na projekcie” i „Standardów Bezpiecznej Pracy”, prowadzone również dla kluczowych podwykonawców Skanska, podnosi świadomość pracowników oraz angażuje ich w budowanie bezpiecznego miejsca pracy na projektach.

Sławomir Lachowski,

Sławomir Lachowski jest twórcą mBanku i MultiBanku – banków detalicznych, które od podstaw zostały zbudowane w Łodzi. mBank stał się jednym z największych banków internetowych na świecie. Z mBankiem (BRE Bankiem) był związany blisko osiem lat, a od listopada 2004 r. do marca 2008 r. zajmował stanowisko prezesa zarządu BRE Banku.

Wcześniej, od sierpnia 1998 r. do maja 2000 r., był wiceprezesem PKO BP, a od lutego 1994 r. do lipca 1998 r. wiceprezesem Powszechnego Banku Gospodarczego, wchodzącego w skład grupy bankowej Pekao SA.

W latach 1983 – 1991 Sławomir Lachowski był pracownikiem Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Brał udział w pracach zespołu, który pod kierownictwem Leszka Balcerowicza pracował nad założeniami transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania i książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.

W chwili obecnej Sławomir Lachowski wraz z grupa studentów Łódzkich uczelni realizuje w Łodzi innowacyjny projekt budowy banku mobilnego pod marką Bank SMART.

Wojtek Ławniczak,

Doradca z siedemnastoletnim doświadczeniem we współpracy z sektorem prywatnym i publicznym, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z usługami. Doradza w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i service design. Moderator procesów innowacyjnych w firmach, organizacjach i instytucjach, wykładowca studiów podyplomowych. Założyciel Service Design Polska – think tanku popularyzującego projektowanie usług. Współwłaściciel innowacyjnego startupu z obszaru functional food design.

Błazej Marciniak,

I’m a network security and data transmissions technologies expert, with 20 years of experience in ITC. My journey began in IT distribution company, moving through logistic, sales and network department gaining invaluable experience as Product Manager, responsible for every aspect of a product life cycle. Tried some US corporations for a while, but learned after two years it’s not my thing: moving too slowly and being too conservative. I’ve moved towards Mobile and worked for 3 years top mobile bank developing projects: very first mobile mBank and Plus GSM most advanced mobile services gateway: MultiInfo. Frustrated with lacking security in communication services at a time I came up with idea to combine security of Virtual Private Network with ubiquitous connectivity of P2P topology and GatelessVPN technology was conceived. With years long friend Marek Ciesla we created a company to explore that idea, got EU grant and first investors for privacy protection service: PrivacyProtector. Technology side was proven, yet business was not: we’ve learned the hard way how B2C is tough to sell privacy protection. We’ve pivoted towards the data security we had planned and moved towards B2B customers. She.ly was launched officially at TechCrunch Battlefield conference in Berlin October 28 2013. Year later we’ve among very few companies from Poland to launch a successful crowdfunding campaign on Kickstarter raising 154.000 for our Sher.ly powered storage device: Sherlybox. Year later, July 27th we started shipping Sherlybox’es to our worldwide backers and selling Sher.ly for Business.

Piotr Masłowski,

Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim z dyplomami magistra politologii o specjalizacji samorządowej oraz specjalisty d.s. zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2002 roku związany z organizacjami pozarządowymi. Zajmował się między innymi uje się pozyskiwaniem i rozdysponowywaniem środków finansowych w ramach działań Unii Europejskiej. Do grudnia 2014 prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku – organizacji pozarządowej wspierającej wdrażanie projektów związanych z działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Współpracował z rybnickimi przedsiębiorcami przy opracowaniu projektu rewitalizacji ulic Sobieskiego i Powstańców Śl. Był inicjatorem wdrożenia w Rybniku Karty Dużej Rodziny. Uczestniczył we wdrażaniu pierwszych budżetów partycypacyjnych. Od ostatnich wyborów samorządowych zastępca prezydenta miasta Rybnika.

Redaktor „Poradnika modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” (Warszawa 2011). Znany w całym kraju ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowania organizacji pozarządowych, specjalista prowadzący co roku kilkadziesiąt szkoleń i wykładów dla słuchaczy z całej Polski. Członek Zespołu ds. Rozwiązań w Zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2011 -20915). Laureat konkursu Eurolider 2013r., nagrody wręczanej osobom, które, wykorzystując Fundusze Europejskie, działają na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju oraz lokalnych społeczności.

Zuzanna Mikołajczyk,

Zuzanna Mikołajczyk – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Członek Zarządu i sukcesorka Mikomax Smart Office, firmy specjalizującej się w optymalizacji przestrzeni biurowych, która realizowała projekty aranżacji przestrzeni m.in. dla EY, Qatar Airways czy Narodowego Banku Polskiego.

Zuzanna Mikołajczyk specjalizuje się w propagowaniu i wprowadzaniu w życie idei przywództwa w przestrzeni pracy, zgodnie z zasadami New Ways of Working. Jest członkiem międzynarodowych organizacji New Ways of Working oraz International Facility Management Association. Przeprowadza w firmach badania efektywności miejsca pracy, jest także inicjatorką projektu badawczego zbierającego opinie pracowników centrów usług w Polsce i Rumunii. Absolwentka Executive Master in Marketing and Sales na SDA Bocconi (Włochy) oraz ESADE (Hiszpania).

Kazimierz Murzyn,

Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience Kraków, Członek grupy strategicznej SCANBALT; Vice Prezes Global Innovation Network INC, organizacji non-profit NC, USA; Członek Komisji ewaluacyjnej European Business Awards for the Environment (DG Environment). Członek Komitetu Biotechnologii PAN;

Mgr Inż. Politechnika Krakowska
Dodatkowe wykształcenie: Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Sloan School of Management, MIT Cambridge USA, Rutgers Univ. NJ, USA (Biopharma Global Entrepreneurship).

Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz oceną i transferem technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Jest animatorem współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – innowacyjnego ekosystemu integrującego działania w regionie Malopolski. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się (Complex Adaptive Systems). Prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Oceny potencjału innowacyjnego klastrów z wykorzystaniem metody dynamiki systemów” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Mirosław Narolski,
kieruje w swojej kancelarii zespołami prawników prawa nieruchomości i inwestycji oraz prawa ochrony zdrowia. Jest ekspertem w dziedzinie nieruchomości – doradza w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi oraz kontraktami, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których przedmiotem są nieruchomości. Angażuje się w doradztwo podmiotom leczniczym oraz towarzystwom związanym ze służbą zdrowia, doradzając zarówno w zakresie bieżących spraw organizacyjnych, jak i w zagadnieniach związanych z przekształceniami publicznych jednostek w spółki prawa handlowego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo w zakresie realizacji największych inwestycji w Regionie Łódzkim, w tym realizowanych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także doradztwo parlamentarzystom w przebiegu procesów legislacyjnych. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi

Paweł Nowicki,

Jest współzałożycielem i prezesem zarządu BTM Innovations Sp. z o.o. – zewnętrznego ośrodka transferu technologii oraz koordynatora Klastra BioTechMed Mazovia. Jest jednym z fundatorów oraz członkiem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska – www.innowacyjna.pl. Współtwórca i organizator Międzynarodowych konferencji z cyklu Managing Innovation www.managinginnovation.pl. Członek zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Członek Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji, pełniący funkcję przewodniczącego komisji ds. rozwoju i współpracy klastrów. Od 2010 r. związany nieprzerwanie z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie rozwija transfer technologii i współpracę z przemysłem. Z wykształcenia ekonomista SGH. Absolwent programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda.

Wojciech Olejniczak,
jest doktorem nauk ekonomicznych. Doradcą Prezesa NBP i pracownikiem naukowym Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Był ministrem rolnictwa w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Odpowiadał za wprowadzenie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do systemu Wspólnej Polityki Rolnej.
Swoją działalność społeczną rozpoczął w samorządzie studenckim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Został wybrany przewodniczącym Parlamentu Studenckiego na SGGW. A następnie przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – instytucji reprezentującej interesy wszystkich polskich studentów. Ukończył studia ekonomiczne na SGGW.W 2001 roku uzyskał mandat poselski. W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był posłem IV, V i VI kadencji. Wicemarszałkiem Sejmu V kadencji.W latach 2005-2008 stał na czele Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Od 2009 do 2014 reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim pracując w Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Rolnictwa.

Agnieszka Orzechowska,

Animatorka społeczna, wierzy w siłę partycypacji i marzy o świecie, w którym żadna grupa nie będzie pomijana przy podejmowaniu istotnych decyzji społecznych i politycznych. Pracuje jako dyrektor krajowa Fundacji NESsT w Polsce, wcześniej w UNDP, koordynowała tworzenie koalicji na rzecz ekonomii społecznej oraz stymulowała grupy zagrożone wykluczeniem do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Absolwentka socjologii i filologii rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiała w trakcie Studium Podyplomowego Global Development na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórczyni wielu organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu krajowych i zagranicznych projektów rozwojowych. Od 2006 roku koordynowała projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej, angażujące młodzież w działania obywatelskie. Trenerka z dyplomem Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, specjalizująca się w zakresie tworzenia i zarządzania projektami, budowania partnerstw lokalnych, diagnozy problemów społecznych. Posiada doświadczenie w animacji lokalnej oraz ewaluacji projektów.

Piotr Piechowiak,
Z zawodu jestem finansistą.Posiadam ponad 20- letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego.W okresie tym pełniłem również funkcje wiceprezesa zarządów do spraw finansowych.Od roku 2009 pracuję na stanowisku Dyrektora Finansowego będąc również Wiceprezesem Zarządu spółki Sklepy Komfort SA.

W latach 1997 – 2008 pracowałem na takim samym stanowisku w spółce jubilerskiej W. Kruk SA.

Wcześniej byłem zatrudniony również na takim samym stanowisku w spółce Zakłady Drobiarskie Koziegłowy.

Jerzy Pietrucha,

Prezes PIETRUCHA International, CEO Grupy PIETRUCHA. Jako już trzecie pokolenie – zarządza firmą, wprowadzając ją na nowe rynki Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki. Grupa PIETRUCHA, pomimo swojej wielkości, nadal pozostaje firmą rodzinną, działającą obecnie na rynku inżynierii lądowej i wodnej.

Absolwent St. Clare’s International College w Oxfordzie. Tytuł inżyniera zdobył najpierw na Politechnice Gdańskiej a następnie kontynuował studia w Coventry na University of Warwick. W Warszawie, w Akademii Leona Koźmińskiego, studiował również zarządzanie.

Jest członkiem Rady Inwestorów w Afryce powołanej przez Jana Kulczyka, Afrykańsko-Polskiej Izby Gospodarczej ProAfrica. Jako firma wspiera organizację kongresu PolandAfrica, odbywającego się od 3 lat w Łodzi. Jest też członkiem wspierającym Instytutu Afrykańskiego z siedzibą w Łodzi. W tym roku po raz pierwszy firma PIETRUCHA współorganizowała Polsko-Rwandyjskie i Polsko-Mozambijskie Forum Gospodarcze.

Izabela Pilarczyk,
Dyrektor Zespołu Projektów w Oddziale Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w ŁodziTrzynastoletnie doświadczenie w realizacji projektów drogowych, absolwentka Budownictwa na Politechnice Łódzkiej, dyplom MBA na Uniwersytecie Łódzkim/Maryland, specjalizacja: zarządzanie projektami. Pracowała przy realizacji tak ważnych projektów jak budowa S-8 Rawa Mazowiecka – granica województwa oraz Trasa Górna w Łodzi.Z Skanska związana jest od blisko roku, gdzie koncentruję się na wzmacnianiu jakości budowania i bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianej wiedzy potrzebnej w procesie budowlanym. Na co dzień koordynuje pracę stu osób – to dwa zespoły specjalizujące się w sektorze drogowym oraz jeden, odpowiedzialny za projekty instalacyjne wod-kan i gazowe.W relacjach z uczestnikami procesu budowlanego kieruje się zasadą win-win. Takim działaniem wzmacnia ich zaangażowanie i zaufanie, podnosi bezpieczeństwo pracy i jakość budowania na realizowanych przez nią projektach.

Aleksandra Pióro,
Radca Prawny. Partner Zarządzający w Kancelarii IP Legal, Business & Tax Adwokaci i Radcowie PrawniUkończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Insitut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. W okresie ostatnich czterech lat dyrektor działów prawnych – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum Historii Żydów Polskich przy tworzeniu Wystawy Głównej), prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym z zakresu polsko-niemieckiego i polsko-austriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, USA i Izraela.

Konrad Pokutycki,
Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.Konrad Pokutycki w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. pracuje od stycznia 2000 roku.
Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W latach 1993-2000 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w firmie Rossmann Polska. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, członek Rady Nadzorczej Zelmer S.A. W latach 2010-2014 wybrany jednogłośnie na dwie kadencje, społecznie pełnił funkcję prezesa CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD. W styczniu br. otrzymał prestiżową nagrodę Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, nowatorskie pomysły oraz innowacyjne rozwiązania, konsekwentnie wdrażane w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Maria Magdalena Poulain,

Łodzianka. Z wykształcenia kulturoznawca, teatrolog i trochę filozof. Z zawodu dziennikarz, z zamiłowania kinomaniak i społecznik. W młodości marzyła też o rajdach samochodowych, podróżach i studiach artystycznych. Pasje te pielęgnuje dziś hobbystycznie. Jest założycielką i prezesem Fundacji 2035. Przewodniczy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi, której powołanie zainicjowała w 2013 roku. Współpracuje z III sektorem, czyli podmiotami ekonomii społecznej, ułatwiając im kontakty z mediami, wspierając promocję i inne działania. Jako wolontariusz Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans zajmuje się edukacją cyfrową pokolenia 50+. Wraz ze Stowarzyszeniem Hipokamp i Fundacją Miłorząb prowadzi zajęcia Nordic Walking dla początkujących w Parku Poniatowskiego w Łodzi. Zajęcia są dotowane przez Wydział Sportu UMŁ. Współrealizowała jako kierownik zadania i prowadząca warsztaty motywacyjne dla seniorów zadanie „Zdrowa Dojrzałość” w ramach programu ASOS. Przygotowała infografiki i scenariusze zajęć do zadania „Zdrowa dojrzałość 2″ (ASOS2). W 2014 roku realizuje zadanie „Nasza Przyjazna przestrzeń” (ASOS 3) w partnerstwie z Centrum OPUS. Jest laureatką konkursu „Mój Kongres Kobiet” Kongresu Kobiet. Teksty związane z problemami kobiet publikuje w magazynie ELLE. Jako dziennikarz i sekretarz redakcji przez 20 lat współtworzyła pierwszy w Polsce tygodnik telewizyjny „to&owoTV” . Tygodnik zdobył 3-krotnie tytuł Ogólnopolskiego Tygodnika TV Roku. Współtworzyła kampanie reklamowe (klasyczne oraz niekonwencjonalne, z użyciem nietradycyjnych mediów i technik). Współpracowała z internetowymi wydaniami magazynów Wydawnictwa Bauer.

Dr hab. Anna Rogut prof. SAN,

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), uczestnik studiów podyplomowych, włączając Intensivstudium für Führungskräfte in Klein- und Mittelbetriebe, University of St. Gallen. Stypendysta Technik der Betriebsführung im Handwerk w Karlsruhe, Universitaat Göttingen w Getyndze, Wirtschaftsuniversität Wien w Wiedniu i Kingston University w Londynie. Od 2002 roku dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Zatrudnienie: w okresie do 1990 roku pracownik przemysłu zatrudniony kolejno na stanowiskach specjalistów i stanowiskach kierowniczych. Od 1990 roku pracownik Uniwersytetu Łódzkiego zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora. Od 2004 roku profesor Społecznej Akademii Nauk i zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.
Działalność badawcza: kierownik i/lub członek zespołów badawczych realizujący 35 międzynarodowych projektów badawczych, w tym 8 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 13 projektów krajowych. Główne obszary działalności badawczej obejmują zagadnienia związane z polityką naukową, technologiczną i innowacyjną, polityką regionalną i polityką przemysłową, włączając stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Działalność publikacyjna i popularyzatorska: autorka i współautorka 20 monografii i rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 2 podręczników akademickich, ponad 100 innych publikacji polsko i angielskojęzycznych, 10 ekspertyz realizowanych na zlecenie jednostek administracji publicznej i ponad 70 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych
Inne: przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rady Naukowej Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.

Monika Różalska,
Program Manager of CREATE Tel AvivMonika Rozalska has been working in the Israeli startup ecosystem since 2013. Currently, she serves as the Program Manager of CREATE Tel Aviv, a 6-month open innovation program established by Terra Venture Partners together with the Municipality of Tel Aviv-Yafo, BOSCH, VISA, Leumi Card and EDP. The program helps to solve real market needs by connecting exceptional entrepreneurs (pre-idea and pre-team) with multinationals. More information: http://www.createtelaviv.com/.Before joining Terra, Monika was a Deputy Director of TheHive Ashdod by Gvahim, a startup accelerator program for international teams in Israel. She helps startups with the development cycle, strategic planning and market analysis.She studied Applied Linguistics, Law and German Law at Warsaw and Bonn Universities. During and after her studies, she worked in the private and public sector. In 2011, she was granted the scholarship of the German Parliament and worked as a parliamentary assistant to an MP. Later, she worked as a Senior Project Manager in a German-Polish IGO.

She helps startups with the development cycle, strategic planning and market analysis. Her drive is to help organizations grow sustainably, be more aware of their brand and have a perfect understanding of the environment they operate in.

Contact: Monika@createtelaviv.com

Tomasz Sadzyński,
ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – pracę magisterską, z podatku liniowego, obronił w Katedrze Prawa Finansowego.W 2003 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie: od młodszego referenta aż po Sekretarza Województwa Łódzkiego.
Był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, zarządzanie zespołem i ryzykiem oraz wprowadzenie podejścia procesowego w pracy instytucji.Był radnym Rady Miejskiej w Łodzi (2006-2010). Od lutego do grudnia 2010 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Łodzi.Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której jest Prezesem od 2011 roku, jest jedną z najlepiej ocenianych stref ekonomicznych w Polsce i Europie. W 2013 roku uzyskała fDi IPA Innovation Award przyznawaną przez prestiżowy brytyjski dwumiesięcznik fDi Magazine (Grupa Financial Times) za innowacyjne i przełomowe działania w zakresie pozyskiwania inwestycji, a w 2014 roku otrzymała tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla MŚP w Europie przyznany przez to samo wydawnictwo.

Za swoją aktywną działalność w 2013 roku otrzymał tytuł Menedżera Roku, a w 2014 roku magazyn „Teraz Polska” wytypował go do projektu „25/25 Młodzi liderzy na start!”, którego celem jest zebranie grupy młodych osób, które w ciągu kolejnych lat będą miały wpływ na rozwój Polski.

Eberhard Schrempf
Managing Director of the Creative Industries Styria (Graz/Austria)Eberhard Schrempf was born in 1959 in Aigen im Ennstal, Austria but lives in Graz. After his artistic education (arts school for sculpture; studied stage design and film architecture at the university of arts and music in Graz) he has been working in the field of cultural management and design for more than 25 years. In his careers as a cultural manager, he has, among others, held the position of the Managing Director of the European Capital of Culture project Graz 2003. In 2004 he returned to his own enterprise “Culture Industries Austria” and was among others tasked with the Development and Planning of Art Projects (25PEACES/projects in public space) for the Republic of Austria marking the anniversary years of 2005 and 2006. Since 2007 Eberhard Schrempf was appointed as the managing director of “Creative Industries Styria“, Graz-based net-working company promoting the creative economy in Styria (federal state of Austria). Its objective is to develop the potential of Styria’s creative people and harness this to economy. As the driving force, Schrempf is responsible for the successful appointment and development of Graz as a „City of Design” in the UNESCO Creative Cities Network.

Thomas Schwara,

1960 Born in Freiburg.
1980 High School in Donaueschingen.
1980/81 basic military service
1982 – 1987 studies and exams at the University of Freiburg (MA in Political Science, Constitutional Law, English).

Two years abroad during school and university:
1976/77 AFS exchange student in Oregon, USA.
1984/85 DAAD Institut d’études politiques de Paris (IEP)

Career:
1987-1989 training as an editor (trainee) at the daily newspaper „Heilbronner Stimme”.
1989-2002 editor at the daily newspaper Heilbronner Stimme (from 1992 as a nationwide political correspondent in Stuttgart).
2002-2010 Head of Press and Public Relations of the Ministry of Economics Baden-Württemberg.
Since September 2010, Head of Unit „Baden-Württemberg” in the Ministry of Finance and Economy.

Dr inż. Andrzej Siemaszko,

Ekspert w zakresie polityki naukowej i technologicznej oraz polityki regionalnej i spójności UE. pracujący w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach 1999 – 2014 pełnił funkcję Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odpowiedzialnego za przygotowanie polskich partnerów do uczestnictwa w 5., 6., i 7. Programie Ramowym UE oraz w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Nadzorował pracę Sieci KPK liczącej ok. 200 jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Instytutu Technologii – wirtualnego Instytutu liczącego 30 członków.

W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczył z sukcesem w około 80 projektach europejskich w 3. – 7. Programie Ramowym UE. Był delegatem i ekspertem w wielu Komitetach Programowych (Growth, Structuring ERA, Integrating and Strenghtening ERA, Cooperation, Regions of Knowledge, NCP Coordinators). Uczestniczył w programowaniu 6. i 7. Programu Ramowego UE. W latach 2006-7 pracował jako ekspert prof. Jerzego Buzka, – posła sprawozdawcy ds. 7. Programu Ramowego. W latach 2003-2006. pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. W latach 2003-2004 uczestniczył w przygotowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz przygotowywał Narodowy Program Rozwoju na lata 2007-2013. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii i klastrów technologicznych. Dr Siemaszko aktywnie uczestniczył w rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), budowie Regionów Wiedzy i regionalnych klastrów. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać regionem wiedzy?” pod redakcją Jerzego Buzka. Dr Siemaszko był inicjatorem tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT). Obecnie zaangażował się w tworzenie Polskiego Instytutu Technologii – wirtualnego instytutu integrującego polską sferę B+R.

 1. Siemaszko uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki konstrukcji i jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Pan dr Siemaszko jest Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, ale także Doradcą Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki.

Dionizy Smoleń,
Starszy Menedżer w dziale usług doradczych PwCDionizy posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa dla instytucji sektora publicznego. Specjalizuje się doradztwie dotyczącym strategii rozwoju, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej, a także optymalizacji zarządzania w instytucjach publicznych.
Dionizy obecnie odpowiedzialny jest za realizację projektu dla Samorządu Województwa Łódzkiego pn. „Opracowanie polityk sektorowych Województwa Łódzkiego”, którego celem jest m.in. określenie (w formule tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”) kierunków rozwoju branż kluczowych (strategia, plan akcji), określenie powiązań między nauką i biznesem w tym identyfikacja tzw. inteligentnych specjalizacji (punktów styku kluczowych technologii z priorytetowymi dla województwa branżami). Kierował projektem usprawnień organizacyjnych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego beneficjentem było 105 urzędów administracji rządowej. Nadzorował także realizację projektu dla Samorządu Województwa Lubelskiego, który dotyczył przyciągania inwestorów oraz wspierania eksportu przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego.
Przed dołączeniem do zespołu PwC Polska był (w latach 2006 – 2013) menedżerem w jednej z wiodących firm doradczych, gdzie kierował m.in. realizacją projektów dla urzędów administracji rządowej i samorządowej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kierował m.in. realizacją badań w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Benchmarking klastrów w Polsce – 2010”, który objął 46 wiodących klastrów w Polsce. Kierował także realizacją prac związanych z opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego, koordynował projekt „Analiza obciążeń administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego” w ramach którego oszacowano –zgodnie z metodyką kosztu standardowego (SCM – Standard Cost Model) – obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw wynikające ze stosowania prawie 500 aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).
Dionizy posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej jako urzędnik mianowany. Pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego m.in. za Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dionizy jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Cezary Stacewicz,
Chief Product Officer Bussiness Link Poland & Manager Business Link ŁódźAs a CPO Czarek is mainly responsible for managing strategic partnerships, developing services for startups, creating a vision and implementing innovation services and strategies.He is also in charge of evaluating the industry, market trends and competitive strategies. As a CPO, Czarek recommends product positioning and pricing. One of his duties is to set up R&D priorities, he also manages gate reviews for product/service development and establishes functional roadmaps.Moreover, as a manager Czarek supports startups by providing them with the best solutions and tools available on the market. He advises how to expand a young company and combines the potential of startup owners with the experience of distinguished business leaders.

Previously Czarek was a founder of his own startup ‘Intelligate’ which deals with comprehensive services in the field of technology transfer, commercialization of scientific research, management of intellectual property and with all attendant processes.

Furthermore, Czarek is the winner of the main prize in the competition Młodzi w Łodzi ‚I have an idea for Business’ and the second place in the competition ‚Kanwa Przedsiębiorczych’with the project of a crowdsourcing platform. Czarek is a certificated Manager of Łódź Province. This Certification is designed to recognize and value the knowledge and competence of those in charge of enterprises and organizations.

Przemysław Staniszewski,

Prezydent Miasta Zgierza – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym. Pracował jako specjalista ds. prawnych w zgierskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, następnie od 2012 do 2014 był zastępcą Prezydenta Zgierza. Od 2014 r. pełni funkcję Prezydenta Zgierza.

Bartłomiej Steczowicz,
48 lat, żonaty, 4 dzieciPrezes Zarządu Teraz Energia sp. z o.o.
Pasjonat energetyki odnawialnej i rozproszonej. 23 lata doświadczenia zawodowego w tym 15 letnim na stanowiskach menadżerskich w firmach branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją w zakresie zagadnień teleinformatycznych w energetyce. Współtwórca sukcesu rynkowego firmy Polkomtel S.A., dyrektor pionu informatyki PKN Orlen w okresie historycznego rozwoju grupy ORLEN (przejęcie grupy Unipetrol i rafinerii Możejki). Od 14 lat prowadzi działalność ekspercką w zakresie doradztwa strategicznego.Osiągnięcia:
· 1999 – stworzenie koncepcji i uruchomienie pierwszego w Polsce intranetu korporacyjnego dla Plus GSM,
· 2001 – współzałożyciel i współinwestor w projekcie budowy polskiej wyszukiwarki internetowej Netsprint.pl
· 2005 – stworzenie koncepcji systemu ICT do obsługi procesu integracji dwóch dużych organizacji biznesowych, sieci sprzedaży PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej,
· 2012 – budowa strategii wejścia na rynek usług energetycznych – TP Telech (Orange Polska)
· 2015 – współtwórca pierwszej w Polsce elektrowni wirtualnej.

Ewa Suszek,
Communications Manager at Deloitte PolskaStrong communicator with 12 years of experience leading corporate and internal marketing and communications for consulting companies advising diverse industries in Central Europe.Great in promoting people and ideas and combining them so that they make the most sense together. Besides working at Deloitte, where she is responsible for the development and execution of communication strategies related to innovation, digital transformation and new technologies, Ewa is chairing the Marketing and Communications Committee at the American Chamber of Commerce.Fanatical writer for both business and creative purposes, strongly believing in the transformative power of words. Experienced in building comprehensive thought-leadership programs and aligning communications strategy with key business goals.

Loves playing with words and enjoys helping people communicate better. Creating thoughts, supporting others in transforming their thoughts into better messages, making those messages sound better and more persuasive; identifying compelling stories, surfacing interesting themes, and managing the overall process of delivering fresh, bold, provocative content across all platforms, including digital.

Ewa is enthusiastic, interested in people, full of energy and brave ideas. Experienced traveller with unique skills gathered during one-year trip around the world. Passionate about projects and products that impact the well-being of people of all ages and bring peace and love to the world

Bogusław Święcicki,
jest szefem IT w Grupie Atlas od 1998 r.Odpowiada za całość utrzymania i rozwoju informatyki i telekomunikacji. Podległy mu dział wdrażał kolejne generacje oprogramowania korporacyjnego klasy ERP, CRM, BI, zbudował komunikację opartą na sieci WAN oraz system bezpieczeństwa informacji, stworzył ramy wykorzystania analityki w biznesie.Bogusław Święcicki pracował wcześniej m.in. jako kierownik projektów informatycznych na Politechnice Łódzkiej. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, studiował także socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2005-2006 ukończył studia executive MBA Uniwersytetu Maryland prowadzone na UŁ.

mec. Jerzy Szczepaniak,
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji sądowej w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, wykonywał zawód sędziego. Od 1979 r. wykonuje zawód adwokata. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi m.in. pełniąc funkcję szefa szkolenia aplikantów adwokackich, przewodniczącego Komisji Zagranicznej Okręgowej Rady Adwokackiej. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na szkoleniach aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W latach 2007-2010 pełnił funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Jest współzałożycielem międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK, które skupia kilkanaście kancelarii polskich i zagranicznych. W związku z obronami w sprawach politycznych w okresie stanu wojennego, został odznaczony Medalem Wolności. Specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu prawa prasowego, autorskiego, własności przemysłowej, prawa budowlanego i gospodarczego.

Ralph Talmont,

jest konsultantem ds. komunikacji, dyrektorem kreatywnym, producentem wydarzeń artystycznych i konferencji, fotografem i autorem z bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Mówca, prezenter i coach specjalizujący się w rozwoju kreatywności, komunikacji i nowych mediów.

W 1999 roku stworzył on pierwszy na świecie portal dla specjalistów branży księgarskiej. Jest współzałożycielem kolektywu konsultingowego PerfectStorm.eu pracującego w zakresie strategii i innowacji, oraz regularnie prowadzi sesje coachingowe dla firm i organizacji stale doskonalących kreatywność i komunikację swoich kadr.

Ralph z sukcesami tworzył komercyjne produkty multimedialne, kampanie komunikacji marketingowej dla globalnych sieci hotelarskich, jak również projektował graficzną oprawę produktów muzycznych, reżyserował programy dokumentalne i współtworzył wydarzenia artystyczne.

Jest kuratorem i liderem zespołu TEDxWarsaw, pierwszej i największej w Polsce corocznej konferencji TEDx.

Mateusz Walasek,

Urodził się w 1970 roku w Łodzi, doktor nauk ekonomicznych, ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim.
Jest wiceprezesem w firmie zajmującej się inwestycjami w ochronie środowiska, Od 2006 roku Radny Rady Miejskiej w Łodzi. Od 2007 roku Przewodniczący Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej RM w Łodzi. Pracuje też w komisjach Jednostek Pomocniczych Miasta i Ochrony i Kształtowania Środowiska, oraz Nadzwyczajnej Komisji ds. Transportu.
Jest pilotem szybowcowym. Pasjonuje się nurkowaniem. Z bardziej przyziemnych pasji lubi spędzać czas z książką.

Andrew Walters,

Dr Andrew Walters is Director of Research and Reader in Product Design at PDR. Andrew leads the academic research strategy for the Centre and supervises a broad range of design research projects and doctoral students. Such projects cover, inter alia, Design Policy, Design Management, User-Centred Design, and Service Design.

Andrew’s previous research has examined the application of product development processes and technologies, especially in SMEs. His current personal research focus is on the development of methods for the application of user-centric design, especially in terms of improving accessibility to user-led design and development principles.

Over the past fourteen years he has worked with many SMEs and large companies on the development of improved design practice, both on research and consultancy projects. He has authored over 35 academic and professional articles and is member of both the AHRC and EPSRC Peer Review Colleges. He holds a BA in Industrial Design and a PhD on “The Impact of Advanced Manufacturing Technology on Small Welsh Companies”.

Michał Wasilewski,
Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Trener biznesuPorozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, dla których najważniejszą wartością jest życie i zdrowie ludzi pracujących na polskich budowach. W swojej codziennej pracy koordynuje pracę dziesięcioosobowego zespołu składającego się z Menadżerów BHP reprezentujących poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia. Obecne stanowisko zajął w 2013 roku. Jest również trenerem biznesu specjalizującym się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na projektach budowlanych.Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo Komunikacyjne. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu BHP i Inżynierii Bezpieczeństwa. Z branżą budowlaną związany jest od 14 lat.Pracował przy realizacji tak prestiżowego projektu jak budowa autostrady A-2, odcinek Poznań – Nowy Tomyśl. Był również Koordynatorem BHP na budowie drogi ekspresowej S-11 odcinek Poznań – Kórnik. Inwestycje realizowane pod jego kierownictwem otrzymują ważne w branży budowlanej nagrody. Realizacja drogi ekspresowej S-11 została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie „Bezpieczna budowa”.

Dr Karl Wieczorek,

Doktor prawa, Główny Specjalista w Oddziale Szkoleń Zawodowych i Praktyk w Ministerstwie Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii. Uprzedni pracownik Minerstwa Handlu i Przemysłu, były asystent naukowy w Instytucie Ludwiga Boltzmanna. Studiował na Uniwersytecie LL.D Linz w Austrii.

Maciej Widerowski,
Dyrektor Zespołu Projektów w Oddziale Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w ŁodziAbsolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat koncentruje się na realizacji kontraktów budowlanych na lokalnych rynkach. Zarządzał realizacją ponad 300 projektów. Z Skanska związany jest od 2004 roku. Jako Menadżer Projektów odpowiadał za pozyskanie i realizację ponad 200 projektów infrastrukturalnych oraz związanych z utrzymaniem dróg na terenie byłego województwa Kaliskiego i Konińskiego.Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zespołu Projektów w Oddziale Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi, gdzie wraz ze swoim ponad stuosobowym zespołem koncentruje się na pozyskiwaniu i realizacji inwestycji w województwie łódzkim, a także we wschodniej Wielkopolsce.Realizując projekty dla jednostek samorządu terytorialnego promuje kulturę firmy, profesjonalizm i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w kontrakty. Poprzez takie działania skutecznie buduje wizerunek Skanska, jako solidnego partnera biznesowego.

Zdzisława Wilk,
Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Łodzi.Związana z ruchem konsumenckim od 1992 roku. Początkowo pełniąca funkcję osoby do bezpośredniego kontaktu z konsumentami. W 2008 roku obejmuje funkcję prezesa oddziału w Łodzi.Bezpośredni kontakt z konsumentami pozwala na poznanie problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się konsumenci. Wiedzę swą wykorzystuje do udzielania porad, reprezentowania interesów konsumentów i pomocy prawnej.Przedstawia i komentuje problematykę konsumencką w mediach.

Udziela się w konkursach poszerzających wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego wśród młodzieży.

Przybliża problematykę prawa konsumenckiego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 60 +.

Swoją wiedzę aktualizuje i poszerza poprzez udział w szkoleniach i sympozjach organizowanych przez UOKiK. Współpracuje z UKE, URE, Inspekcją Handlową.

Jerzy Wiśniewski,

Manager z ponad 22 – letnim stażem pracy w polskich jak i międzynarodowych firmach branży usług (outsourcingu), rozwiązań informatycznych i oprogramowania. Bogate doświadczenie związane z tworzeniem i prowadzeniem złożonych organizacji z branży IT a także zarządzania programami i projektami w środowisku wielokulturowym. Posiada ekspercką wiedzę na temat zagadnień dotyczących dostarczania usług (ITO) i rozwiązań dla klientów oraz produkcji oprogramowania. Uczestnik, a zarazem prelegent na międzynarodowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz outsourcingiem (ITO).

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunków: Organizacja i Zarządzanie oraz Elektroniki i Telekomunikacji.

Krzysztof Witkowski,

założyciel i prezes spółki Virako – cenionej łódzkiej firmy deweloperskiej istniejącej od 2000 r. Jako jeden z pierwszych w Polsce dokonał rewitalizacji starych budynków pofabrycznych (fabryka Henryka Wegnera z 1920 roku), adaptując je na lofty biurowe. Na koncie Krzysztofa Witkowskiego jest również realizacja Forum 76. Business Centre – najbardziej prestiżowego biurowca klasy A w Łodzi. Budynek został laureatem konkursu Budowa Roku 2009, był także dwukrotnie wybrany Najlepszym Biurowcem w Polsce 2012 i 2014 roku w renomowanym konkursie Eurobuild Awards.

Najnowszym projektem Krzysztofa Witkowskiego jest Monopolis. Kompleks biurowy w dawnych zakładach Monopolu Wódczanego z 1902 roku, trzecim co do wielkości zespole fabrycznym w Łodzi (po zakładach Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego). Inwestycja, której realizacja jest obecnie w fazie projektowej, udostępniana jest mieszkańcom miasta na potrzeby organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Krzysztof Witkowski jako prezes firmy odpowiedzialnej społecznie, angażuje się
w działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Jest inicjatorem akcji „Szczęśliwe Podwórka”, która propaguje idee powstawania i istnienia świetlic środowiskowych. Jest także założycielem Fundacji Virako Szczęśliwe Podwórka, której zasadniczy cel to dobroczynność i pomoc społeczna, w tym wspieranie zdegradowanych obszarów miejskich poprzez promowanie odpowiednich programów ich rewitalizacji, a także tworzenie i wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.

Patrycja Woszczyk,
Ekspertka ds. różnorodności, trenerka biznesuZ wykształcenia socjolożka, od 10 lat zajmująca się tematyką zarządzania różnorodnością w organizacjach. Doradza firmom w kontekście budowania zaangażowania pracowników. Odpowiada za projekty szkoleniowe i badawcze, wdrażała kompleksowe rozwiązania związane z rozwojem pracowników. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego badania na temat zarządzania międzygeneracyjnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, które można znaleźć m.in. na łamach Personelu Plus i Personelu i Zarządzanie. Interesuje się społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami starzenia sięspołeczeństw, kształceniem ustawicznym, ewaluacją programów rozwojowych. Pomysłodawczyni projektów: Dialog Generacji www.dialoggeneracji.pl, Metodyka zarzadzania wiekiem: www.zarzadzaniewiekiem.com.pl, Fifty:Fity – Model sieci społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób 50+ www.siec5050.org. Prywatnie pasjonatka Paryża i gór.

Anna Wróblewska,

Anna Wróblewska jest partnerem i szefem Concordia Design Consulting. Jako konsultant Design Management uczestniczy w budowaniu strategii firm i zmian strukturalnych pod kątem zarządzania wzornictwem. Od 10 lat zajmuje się budowaniem strategii firm, strategii marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów i usług w oparciu o metodologię design thinking oraz design drivrn innovation, m.in. w branży wyposażenia wnętrz, fashion, FMCG, IT. Wśród jej klientów są m.in. VOX, KRONOPOL, LEROY MERLIN, CLASSEN, Międzychód, SAGRA Technology, SITAG Formy Siedzenia, ALVO Medical, Tatrzański Park Narodowy, Ministerstwo Środowiska, AGORA – Gazeta Wyborcza, ENEA.

Produkty stworzone pod jej kierownictwem otrzymują prestiżowe nagrody w Polsce i za granicą, będąc jednocześnie hitami sprzedażowymi. M.in. kolekcja mebli „Young Users by Vox” została uhonorowana nagrodą „Dobry Wzór” Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jako najlepszy nowy produkt w Polsce w 2011 r.

Za stworzoną przez Annę Wróblewską strategię rozwoju, firma Meble Vox została wyróżniona w konkursie Design Management Europe Award 2009 jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej.
Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Design Management (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Konsultant w największym w Polsce projekcie dla Firm Rodzinnych. Coach ACC – ICF.

Członek jury prestiżowych konkursów z zarządzania designem.

Magda Wysocka,

For the past 8,5 years in Google. First 4 years spent in Google’s European Headquarter in Dublin helped her build a fundamental understanding in technology, online advertising, Google products and work ethics. Thanks to international environment and exposure to global projects she got fascinated by how proper usage of technology can be a milestone in growth of companies of any size. Next 4.5 years in Google Poland allowed her to use that experiences working in the role of Industry Manager, first with automotive industry and then Baltic countries ( Lithuania, Latvia and Estonia). The success in working with the Baltics convinced Google to open local office in Vilnius.

For the past 1.5 years Magda was searching for polish and baltic startups who can experience exponential growth when using Google products and building Google Poland’s position in startup and venture/investment environment as a preferred business partner and gate to global expansion. She took part in 2 startup weekends as a mentor. In August she joined Naspers Classifieds as the Head of AdRevenue to build company strategy on new source of revenue. Big fan of tennis and Rafael Nadal.

Dariusz Żuk,
Minister ds. Przedsiębiorczości w Gabinecie Cieni Business Centre Club.Założyciel i wieloletni prezes Studenckiego Forum BCC. Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej. Pomysłodawca programu „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie 3 polskich firm na skalę skype’a czy dropbox’a. Prezes i współtwórca grupy instytucji AIP (Akademickie Ikubatory Przedsiębiorczości) realizujących strategię Polski Przedsiębiorczej. Dzięki owocnej działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości w 2013 roku Dariusz Żuk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasług przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Kontakt

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account